แปลเพลง Brother - Kodaline

แปลเพลง Brother - Kodaline

When we were young
We were the ones
The kings and queens
Oh yeah, we ruled the world
We smoked cigarettes
Man, no regrets
Wish I could relive
Every single word
ตอนที่เรายังเด็ก
เราเคยเป็นหนึ่งเดียว
เป็นราชาและราชินี
ใช่ เราปกครองโลกใบนี้
เราสูบบุหรี่
เพื่อน เราไม่เสียใจหรอก
หวังว่าผมจะมีชีวิตแบบนั้นอีก
ในทุกคำที่พูดไปWe've taken different paths
And traveled different roads
I know we'll always end up on the same one when we're old
And when you're in the trenches
And you're under fire, I will cover you
เราเลือกไปในเส้นทางที่ต่างกัน
เราเดินทางในถนนที่แตกต่างกัน
ผมรู้ว่าเราจะลงเอยแบบดียวกันอีกครั้งเมื่อเราแก่ตัวลง
เมื่อตอนที่คุณต้องลงไปหลบในหลุมกำบัง
หรือตอนที่คุณอยู่ใต้กองเพลิง ผมจะปกป้องคุณเอง


If I was dying on my knees
You would be the one to rescue me
And if you were drowned at sea
I'd give you my lungs so you could breathe
I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
หรือหากผมกำลังจะตายเพราะการยืนหยัดต่อสู้
คุณจะเป็นคนนั้นที่เข้ามาช่วยผมไว้
และหากคุณกำลังจมไปในท้องทะเล
ผมจะมอบปอดของผมให้เพื่อคุณจะได้หายใจ
ผมจะเคียงข้างคุณ เพื่อนยาก
ผมจะเคียงข้างคุณ เหมือนพี่น้อง
ผมจะเคียงข้างคุณ เพื่อนยาก
ผมจะเคียงข้างคุณ เหมือนพี่น้อง


Oh, brother, we go deeper than the ink
Beneath the skin of our tattoos
Though we don't share the same blood
You're my brother and I love you
That's the truth
พี่น้อง ความสัมผัสของเราข้นยิ่งกว่าหมึก
ที่อยู่ในรอยสักใต้เนื้อหนังของเรา
แม้เราจะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน
แต่คุณก็เป็นเหมือนพี่น้องที่ผมรัก
นั้นจริงแท้


We're living different lives
Heaven only knows
If we'll make it back with all our fingers and our toes
Five years, twenty years, come back
It will always be the same, oh-oh, oh-oh
เราใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตที่แตกต่าง
สวรรค์เท่านั้นที่รู้
หากเราสามารดึงมันกลับมาด้วยมือและเท้าของเรา
ห้าปี ยีสิบปี เมื่อกลับมา
มันจะยังเป็นเหมือนเดิมตลอดไปIf I was dying on my knees
You would be the one to rescue me
And if you were drowned at sea
I'd give you my lungs so you could breathe
I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
หรือหากผมกำลังจะตายเพราะการยืนหยัดต่อสู้
คุณจะเป็นคนนั้นที่เข้ามาช่วยผมไว้
และหากคุณกำลังจมไปในท้องทะเล
ผมจะมอบปอดของผมให้เพื่อคุณจะได้หายใจ
ผมจะเคียงข้างคุณ เพื่อนยาก
ผมจะเคียงข้างคุณ เหมือนพี่น้อง


And if we hit on troubled water
I'll be the one to keep you warm and safe
And we'll be carrying each other
Until we say goodbye on our dying day
Because I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
และหากเราถูกโจมตีด้วยสายน้ำที่เกี้ยวกราด
ผมจะเป็นคนที่คอยทำให้คุณอบอุ่นและปลอดภัย
เราจะคอยประคองกันและกันไป
จนกว่าเราจะกล่าวลากันในวันที่ต้องตาย
เพราะ ผมจะเคียงข้างคุณ เพื่อนยาก
ผมจะเคียงข้างคุณ เหมือนพี่น้อง
ผมจะเคียงข้างคุณ เพื่อนยาก
ผมจะเคียงข้างคุณ เหมือนพี่น้อง


If I was dying on my knees
You would be the one to rescue me
And if you were drowned at sea
I'd give you my lungs so you could breathe
หรือหากผมกำลังจะตายเพราะการยืนหยัดต่อสู้
คุณจะเป็นคนนั้นที่เข้ามาช่วยผมไว้
และหากคุณกำลังจมไปในท้องทะเล
ผมจะมอบปอดของผมให้เพื่อคุณจะได้หายใจ


Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
I've got you, brother-er-er-er
I've got you, brother-er-er-er
ผมจะเคียงข้างคุณ เพื่อนยาก
ผมจะเคียงข้างคุณ เหมือนพี่น้อง
2017
มีนาคม 10, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน