แปลเพลง U & Us - Quinn XCII

แปลเพลง U & Us - Quinn XCII
I lie here restless like lines for a guest list
Waiting for your message, I call out your name
But nobody answers, we spiral like dancers
I'll write you these last words to say
ผมอยู่ตรงนี้เหมือนหนึ่งในแขกที่ต่อแถวเข้าร่วมงาน
รอคอยข้อความจากคุณ ผมเรียกหาคุณ
แต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลย เราคลาดกันไปมาเหมือนกำลังเต้นรำ
ผมเลยเขียนข้อความสุดท้ายนี้เพื่อบอกคุณว่าI'm begging, begging, begging you to please don't go
I don't wanna see you be with someone else
Don't make me drive at night in Hollywood as evenings go
I don't wanna put what we had on the shelf
ผมขอร้อง ขอร้อง ขอร้องคุณได้โปรดอย่าไปเลยนะ
ผมไม่อยากเห็นคุณอยู่กับใครคนอื่น
อย่าทำให้ผมต้องขับรถตะเวนไปทั่วHollywood ยามค่ำคืน
ผมไม่อยากจะวางสิ่งที่เราเคยมีไว้บนหิ้งเฉยๆ


I only want you and us
I only want you and us
I only want you to trust
I only want you and us, and us, and us
ผมต้องการแค่คุณและเรา
ผมต้องการแค่คุณและเรา
ผมต้องการแค่คุณให้ยึดมั่น
ผมต้องการแค่คุณและเรา และเรา และเรา


I'm waiting for something to make me feel something
But nothing fills nothing like we used to be
Remember, remember when we said forever
We locked it and we lost the key
ผมรอคอยบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงบางอย่าง
แต่ไม่มีอะไรจะเติมเต็มความว่างเปล่าได้เท่าที่เราเคยทำ
จำได้ไหม จำได้ไหมตอนที่เราพูดว่าตลอดไป
เราได้ล็อคมันไว้แล้วก็ทำกุญแจหายไปแล้วI'm begging, begging, begging you to please don't go
I don't wanna see you be with someone else
Don't make me drive at night in Hollywood as evenings go
I don't wanna put what we had on the shelf
ผมขอร้อง ขอร้อง ขอร้องคุณได้โปรดอย่าไปเลย
ผมไม่อยากเห็นคุณอยู่กับใครคนอื่น
อย่าทำให้ผมต้องขับรถตะเวนไปทั่วHollywood ยามค่ำคืน
ผมไม่อยากจะวางสิ่งที่เราเคยมีไว้บนหิ้งเฉยๆ


I only want you and us
I only want you and us
I only want you to trust
I only want you and us, and us, and us
ผมต้องการแค่คุณและเรา
ผมต้องการแค่คุณและเรา
ผมต้องการแค่คุณให้ยึดมั่น
ผมต้องการแค่คุณและเรา และเรา และเรา


Oh, I don't wanna be lonely
Oh, I just want you to hold me down
Oh, I don't wanna be lonely
Oh, I just wanna be alone with you
ผมไม่อยากจะอยู่คนเดียว
ผมแค่อยากให้คุณมาคอยตักเตือนผม
ผมไม่อยากจะอยู่คนเดียว
ผมแค่อยากจะอยู่กับคุณ


I only want you and us
I only want you and us
I only want you to trust
I only want you and us, and us, and us
ผมต้องการแค่คุณและเรา
ผมต้องการแค่คุณและเรา
ผมต้องการแค่คุณให้ยึดมั่น
ผมต้องการแค่คุณและเรา และเรา และเรา
2019
มีนาคม 3, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน