แปลเพลง Emerald - Rini

แปลเพลง Emerald - Rini
Just like your mother
Your beautiful soul
Always cared for another's
Even on your own low
This time I'll be the one looking after you so
I'll kiss your head and say it's under control
All you gotta do is let me explore
Let me dig on your dirt girl, cause I know there is something deep down I'm right
เหมือนกับแม่ของคุณเลย
จิตใจที่งดงามของคุณน่ะ
ใส่ใจคนอื่นเสมอ
แม้แต่ในตอนที่คุณรู้สึกแย่
เวลานี้ผมเป็นคนที่คอยดูแลคุณตาม
ผมจะจูบที่ห้วของคุณและบอกคุณว่ามันจะต้องเรียบร้อย
ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือปล่อยให้ผมสำรวจไป
ปล่อยให้ผมขุดลึกลงไปในตัวคุณ เพราะผมรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างฝั่งลึกอยู่ ผมแน่ใจCause I found a treasure, inside my lover
She knows I'll keep it forever
She knows I'll keep it forever
เพราะผมพบสมบัติ ในความรักของคุณ
เธอรู้ว่าผมจะเก็บรักษามันไว้ตลอดการ
เธอรู้ว่าผมจะเก็บรักษามันไว้ตลอดการ


Just like the desert flowers bloom
Your love for me never fades too soon
I've got you in my arms, my arms, my arms
Ooo-hoo ooo-hoo
I'll come to you tonight so you won't be alone
Wake up I'm next to you love, next to you
No I won't leave you, cause you're precious to me, precious to me
เหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานกลางทะเลทราย
ความรักของคุณไม่เคยเลือนลางไปอย่างรวดเร็วต่อผม
ผมจะไปหาคุณคืนนี้ คุณจะได้ไม่ต้องอยู่ลำพัง
ตื่นขึ้นมาโดยมีความรักของคุณอยู่ข้างๆ มีคุณอยู่ข้างๆ
ไม่ ผมจะไม่ทิ้งคุณไป เพราะคุณล้ำค่าสำหรับผม ล้ำค่าสำหรับผม


Cause I found a treasure, inside my lover
She knows I'll keep it forever
She knows I'll keep it forever
Cause I found a treasure, inside my lover
She knows I'll keep it forever
She knows I'll keep it forever
เพราะผมพบสมบัติ ในความรักของคุณ
เธอรู้ว่าผมจะเก็บรักษามันไว้ตลอดการ
เธอรู้ว่าผมจะเก็บรักษามันไว้ตลอดการ
เพราะผมพบสมบัติ ในความรักของคุณ
เธอรู้ว่าผมจะเก็บรักษามันไว้ตลอดการ
เธอรู้ว่าผมจะเก็บรักษามันไว้ตลอดการ
20017
เมษายน 29, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน