แปลเพลง Half of My Heart - John Mayer

แปลเพลง Half of My Heart - John Mayer


I was born in the arms of imaginary friends
Free to roam, made a home out of everywhere I've been
Then you come crashing in, like the realest thing
Trying my best to understand all that your love can bring
ผมเกิดมาในออ้มกอดของเพื่อนในจินตนาการ
ท่องเทียวไปทั่ว ทำราวกับว่าทุกทีที่ผมเคยไปเป็นบ้าน
จากนั้นคุณก็โผล่เข้ามา เป็นเหมือนความจริงแท้
ผมพยายามที่จะเข้าใจทุกอย่างที่ความรักของคุณนำมาOh half of my heart's got a grip on the situation
Half of my heart takes time
Half of my heart's got a right mind to tell you
That I can't keep loving you (can't keep loving you)
Oh, with half of my heart
ครึ่งหนึ่งของใจผมเริ่มเข้าใจเรื่องราวนี้แล้ว
แต่อีกครึ่งใจยังต้องใช้เวลา
ครึ่งหนึ่งของใจผมมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณ
ว่าผมไม่อาจรักคุณต่อไป
ด้วยหัวใจเพียงครึ่งเดียวได้


I was made to believe I'd never love somebody else
Made a plan, stay the man who can only love himself
Lonely was the song I sang, until the day you came
Showing me another way and all that my love can bring
ผมมีความเชื่อว่าผมไม่อาจจะรักใครอื่นได้อีก
วางแผน ที่จะเป็นผู้ชายที่จะรักเพียงแค่ตัวเองเท่านั้น
ความโดดเดียวคือเพลงที่ผมร้อง จนกระทั้งวันที่คุณเข้ามา
แสดงให้ผมเห็นหนทางอื่นและสิ่งที่ความรักของผมจะนำพามา


Oh half of my heart's got a grip on the situation
Half of my heart takes time
Half of my heart's got a right mind to tell you
That I can't keep loving you (can't keep loving you)
Oh, with half of my heart
ครึ่งหนึ่งของใจผมเริ่มเข้าใจเรื่องราวนี้แล้ว
แต่อีกครึ่งใจยังต้องใช้เวลา
ครึ่งหนึ่งของใจผมมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณ
ว่าผมไม่อาจรักคุณต่อไป
ด้วยหัวใจเพียงครึ่งเดียวได้


Your faith is strong
But I can only fall short for so long
Down the road, later on
You will hate that I never gave more to you than half of my heart
But I can't stop loving you
ศรัทธาของคุณแรงกล้า
แต่ผมตกหลุมรักได้แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้น
เมื่อออกไปที่ถนนแล้ว หลังจากนั้น
คุณจะเกลียดผมที่ผมไม่อาจให้อะไรคุณได้มากไปกว่าครึ่งหนึ่งของหัวใจ
แต่ผมก็หยุดรักคุณไม่ได้อยู่ดี


I can't stop loving you
ฉันหยุดรักเธอไม่ได้


But I can't stop loving you with half of my
Half of my heart
Half of my heart
แต่ผมก็หยุดรักคุณด้วยหัวใจเพียงครึ่งดวงนี้ไม่ได้
ครึ่งหนึ่งของหัวใจ
ครึ่งหนึ่งของหัวใจ


Half of my heart’s got a real cool imagination
Half of my heart’s got you
Half of my heart’s got the right mind to tell you
Half of my heart won’t do
ครึ่งหนึ่งของหัวใจผมมีภาพในจินตนาการที่งดงาม
แต่ครึ่งหนึ่งของหัวใจผมก็มีคุณ
ครึ่งหนึ่งของหัวใจผมมีสิ่งที่สมควรจะต้องบอกคุณไป
แต่อีกครั้งหนึ่งของหัวใจผมก็ไม่ยอมทำ


Half of my heart is a shotgun wedding to a bride with a paper ring
And half of my heart is the part of a man who's never truly loved anything
Half of my heart
Half of my heart
Half of my heart
Half of my heart
Half of my heart
Half of my heart
ครึ่งหนึ่งของหัวใจผมเหมือนถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ้าสาวด้วยแหวนกระดาษ
และอีกครึ่งของใจผมคือส่วนหนึ่งของผู้ชายที่ไม่อาจรักสิ่งใดได้เลย
ครึ่งหนึ่งของหัวใจผม
2010
เมษายน 24, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน