แปลเพลง Survivors - Passenger

แปลเพลง Survivors - PassengerOh life
Is just a game
No one ever tells you how to play
See different people
Go different ways
Some of them will leave you but
Some of them will stay
ชีวิต
ก็เป็นเหมือนเกมส์
ที่ไม่มีใครบอกคุณว่าต้องเล่นอย่างไง
พบผู้คนที่ต่างแตกกัน
ไปในหนทางที่แตกต่างไป
พวกเขาบางคนจะจากคุณไป แต่
พวกเขาบางคนก็จะอยู่Well our hearts keep drumming
And the years keep coming
Quicker than they’ve ever been
You’re sick of the same thing
But it’s quicker than changing
It's too late to begin
แต่หัวใจของเราก็จะยังเต้นต่อไป
ปีแล้วปีเล่าก็จะผ่านเข้ามา
รวดเร็วกว่าที่พวกมันเคยเป็น
จนคุณเบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆ
แต่มันก็เข้ามาเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง
จนมันช้าเกินไปสำหรับการเริ่มต้น


Well everybody’s running but
You don’t know where
Time is running thin
Everybody’s looking for somebody to love
But we’re scared to let them in
เพราะทุกคนกำลังออกวิ่ง แต่
คุณไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหน
เวลาก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆ
ทุกคนต่างมองหาใครบางคนเพื่อที่จะรัก
แต่เราก็กลัวที่จะเปิดรับพวกเขาเข้ามา


And I say oh oh oh
Are there any survivors?
Am I here alone?
I say oh oh oh
Are there any survivors?
Am I here alone?
Am I on my own?
Am I on my own?
และผมพูดว่า
ยังมีใครเหลือรอดอยู่อีกไหม
หรือผมอยู่ตรงนี้เพียงลำพัง
และผมพูดว่า
ยังมีใครเหลือรอดอยู่อีกไหม
หรือผมอยู่ตรงนี้เพียงลำพัง
หรือผมต้องอยู่แค่กับตัวเอง


Oh love
It comes and goes
But no one never tells you how to learn to let go
Different people, they walk different roads
Some of them will hurt you but
Some of them won’t
ความรัก
มันเข้ามาแล้วก็ผ่านไป
แต่ไม่เคยมีใครบอกคุณถึงวิธีที่จะปล่อยมันไป
ผู้คนที่แตกต่าง พวกเขาเดินในถนนที่ต่างกัน
พวกเขาบางคนจะทำร้ายคุณ แต่
พวกเขาบางคนก็จะไม่Well the bridge is burning
And the wheel keeps turning
Quicker than it did before
Your heart screams "yes"
Your head says "no"
And you’re never really sure
สะพานกำลังมอดไหม้
และวงล้อก็ยังหมุนต่อไป
เร็วกว่าที่มันเคยทำมาก่อน
หัวใจของคุณร่ำร้องว่า "ใช่"
หัวสมองของคุณพูดว่า "ไม่"
และคุณไม่เคยแน่ใจได้จริงๆเลย


Well everybody’s running
But you don’t know why
Time is running short
Everybody’s looking for a place to hide
So there’s no one left at all
ทุกคนกำลังออกวิ่ง
แต่คุณไม่รู้ว่าเพราะอะไร
เวลาก็สั้นลงเรื่อยๆ
ทุกคนต่างมองหาสถานที่เพื่อหลบซ่อนตัว
มันเลยไม่มีใครสักคนเหลืออยู่เลยไง


And I say oh oh oh
Are there any survivors?
Am I here alone?
Yeah I say oh oh oh
Are there any survivors?
Am I here alone?
และผมพูดว่า
ยังมีใครเหลือรอดอยู่อีกไหม
หรือผมอยู่ตรงนี้เพียงลำพัง
และผมพูดว่า
ยังมีใครเหลือรอดอยู่อีกไหม
หรือผมอยู่ตรงนี้เพียงลำพัง
หรือผมต้องอยู่แค่กับตัวเอง


Am I here alone?
Oh oh oh
Am I here alone?
Oh oh oh
หรือผมอยู่ตรงนี้เพียงลำพัง


Yeah I say oh oh oh
Are there any survivors?
Am I here alone?
And I say oh oh oh
Are there any survivors?
Am I here alone?
และผมพูดว่า
ยังมีใครเหลือรอดอยู่อีกไหม
หรือผมอยู่ตรงนี้เพียงลำพัง
และผมพูดว่า
ยังมีใครเหลือรอดอยู่อีกไหม
หรือผมอยู่ตรงนี้เพียงลำพัง
หรือผมต้องอยู่แค่กับตัวเอง
2018
เมษายน 30, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน