แปลเพลง Apologize - OneRepublicI'm holding on your rope, got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound
You tell me that you need me, then you go and cut me down
But wait
You tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around
And say
ผมจับเชือกที่คุณส่งมาไว้ ผมลอยคว้างเหนือจากพื้นไป10 ฟุต
ผมได้ยินที่คุณพูดนะ แต่ผมส่งเสียตอบกลับไปไม่ได้
คุณบอกผมว่าคุณต้องการผม จากนั้นคุณก็ตัดเชือกแล้วจากไป
แต่เดี๋ยวก่อน
คุณบอกผมว่าคุณขอโทษ ไม่คิดว่าผมจะหันกลับไป
แล้วพูดว่า


It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
Too late, oh, oh
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ มันสายเกินไป
ผมบอกว่ามันสายเกินไป มันสายเกินไปแล้ว
มันสายไป


I'd take another chance, take a fall, take a shot for you, oh, oh
I need you like a heart needs a beat, but it's nothing new
Yeah, yeah
I loved you with a fire red, now it's turning blue
And you say
Sorry like the angel Heaven let me think was you
But I'm afraid
ผมควรจะคว้าโอกาสอีกครั้ง รับความล้มเหลว รับกระสุนเพื่อคุณ
ผมต้องการคุณเหมือนที่หัวใจต้องเต้น แต่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย


It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize
It's too late, oh, oh
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, yeah
I said it's too late to apologize, yeah
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ มันสายเกินไป
ผมบอกว่ามันสายเกินไปที่จะขอโทษ
มันสายเกินไปแล้ว
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ มันสายเกินไป
ผมบอกว่ามันสายเกินไปที่จะขอโทษ มันสายไป
ผมบอกว่ามันสายเกินไปที่จะขอโทษ ใช่
ผมบอกว่ามันสายเกินไปที่จะขอโทษแล้ว


I'm holding on your rope, got me ten feet off the ground
ผมจับเชือกที่คุณส่งมาไว้ ผมลอยคว้างเหนือจากพื้นไป10 ฟุต2007
พฤษภาคม 4, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน