แปลเพลง Boys & Girls - James TW

แปลเพลง Boys & Girls - James TW
We were 13 years old when you started comin' over
Told each other everything, we kept getting closer
You'd talk about the boys and I'd give you my advice
And you'd tell me what to say to all of the girls I like
เราอายุ 13 ตอนที่คุณเริ่มเข้ามา
บอกเล่ากันทุกเรื่องราว เราสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ
คุณพูดเรื่องเด็กผู้ชายและผมก็ให้คำแนะนำคุณไป
และคุณก็บอกผมว่าต้องพูดอย่างไงกับเด็กผู้หญิงที่ผมชอบ


But when I saw you get close to him
Then I knew it was serious
Something inside of me lit up a fire
Can't help if something's changed
แต่เมื่อผมเห็นคุณเข้าไปใกล้เขา
จากนั้นผมก็รู้ว่ามันเริ่มจริงจังแล้ว
บางอย่างในตัวผมก็ลุกเป็นไฟ
ช่วยไม่ได้หากบางอย่างมันจะเปลี่ยนไป


I guess boys and girls try to pretend
They're not catching feelings when they're catching feelings
I guess boys and girls just can't be friends
Without catching feelings
'Cause I'm catching feelings
ผมเดาว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงพยายามจะแสร้ง
ว่าพวกเขาไม่รู้สึกอะไรตอนที่พวกเขารู้สึก
ผมเดาว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้
โดยไม่รู้สึกอะไรต่อกันเลย
เพราะผมเองก็รู้สึก


We turned 16 years old and you asked the question
Don't you want something more, the deeper connection?
I saw what it meant to you but didn't know what to say
We had so much to lose but I kissed you anyway
เราอายุ 16 และคุณก็เริ่มตั้งคำถามว่า
นายไม่ต้องการอะไรที่มากกว่านี้หรอ ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านี้
ผมรู้ว่าคุณหมายถึงอะไร แต่ผมไม่รู้ว่าต้องพูดอย่างไง
เรามีอะไรที่ต้องสูญเสียมากมาย แต่ผมก็จูบคุณไม่ว่าอย่างไงก็ตาม


Started losing our innocence
And things got too serious
Something inside of you lit up a fire
Can't help if something's changed
เริ่มสูญเสียความไร้เดียงสาของเรา
และสิ่งต่างๆเริ่มหนักหน่วงเกินไป
บางอย่างในตัวคุณลุกเป็นไฟ
ช่วยไม่ได้หากบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปI guess boys and girls try to pretend
They're not catching feelings when they're catching feelings
I guess boys and girls just can't be friends
Without catching feelings
'Cause you're catching feelings
ผมเดาว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงพยายามจะแสร้ง
ว่าพวกเขาไม่รู้สึกอะไรตอนที่พวกเขารู้สึก
ผมเดาว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้
โดยไม่รู้สึกอะไรต่อกันเลย
เพราะคุณเองก็คงรู้สึก


Now we're 18 years old and you barely come over
'Cause while I'm with someone new, you're still finding closure
And all I can do is think, why did we have to lose?
'Cause us in the early days was my favorite me and you
What did we do?
ตอนนี้เรา 18 แล้ว และคุณแทบจะไม่มาให้เห็นเลย
เพราะเมื่อผมอยู่กับใครคนใหม่ คุณยังหาวิธีจบเรื่องที่ค้างคาในใจ
และทั้งหมดที่ผมทำได้คือคิด ว่าทำไมเราถึงต้องสูญเสียกันไป
เพราะ เรา ในช่วงเริ่มแรกคือช่วงที่ผมชอบที่สุดของคุณและผม
เราทำอะไรกันลงไปนะ


I guess boys and girls (I guess boys and girls)
Oh, boys and girls (All the boys and girls)
They're catching feelings (They're catching feelings)
They're catching feelings, oh
I guess boys and girls (I guess boys and girls)
Just can't be friends (They just can't be friends)
Without catching feelings (Without catching feelings)
'Cause we're catching feelings
ผมเดาว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง
เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง
พวกเขาต่างรู้สึก
พวกเขาต่างรู้สึก
ผมเดาว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง
คงเป็นเพื่อนกันไม่ได้
โดยไม่รู้สึกอะไรต่อกันเลย
เพราะเราต่างก็รู้สึก


Without catching feelings
'Cause we're catching feelings
โดยไม่รู้สึกอะไรต่อกันเลย
เพราะเราต่างก็ยังรู้สึก
2019
พฤษภาคม 11, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน