แปลเพลง Cheapest Flight - Prep

แปลเพลง Cheapest Flight - Prep
Back against the wall
There goes the floor beneath my feet
A stack of empty crates
Giving out under me
หลังพิงอยู่กับผนัง
ย่ำผ่านพื้นใต้ฝ่าเท้าไปมา
กองกระเป๋าที่วางเปล่า
กระจายตามพื้นใต้ตัวผม


I'll take one more sleepless night
Then book the cheapest flight
Buy my head some space to clear
There's no time to cut and run
I can't think 'bout what I've done
To get me here
ผมจะไม่หลับไม่นอนอีกหนึ่งคืน
จากนั้นก็จะจองเที่ยวบินถูกๆ
จ่ายเพื่อเคลียร์ที่ว่างให้กับหัวตัวเอง
เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาที่หนีพ้นไปจากปัญหาเลย
ผมไม่อยากคิดแล้วว่าผมทำอะไรลงไป
ถึงพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้


Two miles off the ground
And no clouds to be seen
Give me some air that's cold and clean
Love can't bring me down
When I take myself
Way out of reach
อยู่สูงขึ้นจากพื้นไป 2 ไมล์
และมันไม่มีเมฆให้เห็น
ผมสัมผัสกับอากาศที่เย็นและบริสุทธิ์
ความรักดึงผมให้ต่ำลงไปไม่ได้แล้ว
เมื่อผมพาตัวเองมาอยู่
ในที่ๆยากจะเอื้อมถึงWeakest move, but falls
But you know this hope is on the side
Tryna split the chain
To numbers that don't divide
เคลื่อนไหวอย่างเชื่อช้า แต่ก็ล้มลง
แต่คุณก็รู้ว่าความหวังมันอยู่ข้างๆนี้เอง
พยายามจะตัดโซ่ตรวนนี้ออก
ไปสู่ตัวเลขที่หารไม่ได้


Take one more sleepless night
And I'm on the cheapest flight
Give my head a chance to clear
There's no time to cut and run
I can't think 'bout what I've done
To get me here
ผมจะไม่หลับไม่นอนอีกหนึ่งคืน
จากนั้นก็จะจองเที่ยวบินถูกๆ
จ่ายเพื่อเคลียร์ที่ว่างให้กับหัวตัวเอง
เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาที่หนีพ้นไปจากปัญหาเลย
ผมไม่อยากคิดแล้วว่าผมทำอะไรลงไป
ถึงพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้


Two miles off the ground
And no clouds to be seen
Give me some air that's cold and clean
Love can't bring me down
When I take myself
Way out of reach
อยู่สูงขึ้นจากพื้นไป 2 ไมล์
และมันไม่มีเมฆให้เห็น
ผมสัมผัสกับอากาศที่เย็นและบริสุทธิ์
ความรักดึงผมให้ต่ำลงไปไม่ได้แล้ว
เมื่อผมพาตัวเองมาอยู่
ในที่ๆยากจะเอื้อมถึง


Two miles off the ground
And no clouds to be seen
Give me some air that's cold and clean
Love can't bring me down
When I take myself
Way out of reach
อยู่สูงขึ้นจากพื้นไป 2 ไมล์
และมันไม่มีเมฆให้เห็น
ผมสัมผัสกับอากาศที่เย็นและบริสุทธิ์
ความรักดึงผมให้ต่ำลงไปไม่ได้แล้ว
เมื่อผมพาตัวเองมาอยู่
ในที่ๆยากจะเอื้อมถึง
2016
พฤษภาคม 12, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน