แปลเพลง Cross Me - Ed Sheeran

แปลเพลง Cross Me - Ed Sheeran Ft.PnB Rock & Chance the Rapper
[ PnB Rock]
Anything she needs, she can call me
Don't worry 'bout her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
It's FRED again
Anything she needs, she can call me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน
ไม่ต้องห่วงเธอหรอก เธอคือลูกสาวฉัน ใช่ ทั้งหมดของฉัน
แค่รู้ไว้ว่าหากแกท้าทายเธอ งั้นแกก็ท้าทายฉัน
ท้าทายฉัน ท้าทายฉัน หากแก หากแก
เพลงของ Fred Gibson อีกแล้ว (โปรดิวเซอร์เพลงI Don’t Care เพลงก่อนหน้านี้ค่ะ)
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน
ไม่ต้องห่วงเธอหรอก เธอคือลูกสาวฉัน ใช่ ทั้งหมดของฉัน
แค่รู้ไว้ว่าหากแกท้าทายเธอ งั้นแกก็ท้าทายฉัน
ท้าทายฉัน ท้าทายฉัน หากแก หากแก


[Ed Sheeran]
And she ain't messin' with no other man
And me and her have something different
I really need all you to understand
That nobody's comin' close
And I don't ever wanna run around
I spent my youth jumpin' in and out
You know I fuckin' love her now
Like nobody ever could
และเธอไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับผู้ชายคนอื่น
และผมและเธอมีบางอย่างแตกต่างกัน
ผมอยากให้คุณเข้าใจในทุกๆอย่าง
ว่าไม่มีใครเข้ามาตีสนิทผมได้เลย
และผมไม่เคยอยากจะเข้าไปยุ่งด้วยซ้ำ
ผมใช้ชีวิตวัยรุ่นกระโดนไปที่นู้นที่นี้ที่
คุณก็รู้ว่าผมโครตจะรักเธอเลยในตอนนี้
ไม่เหมือนที่ใครเคยทำได้เลย


[ Ed Sheeran]
And you know I stay trippin', am I crazy? Oh, no
I'm stickin' with my baby, for sure
Together, or solo
It doesn't matter where we are, oh no, no
So, if you hear about my lady, just know
That she ain't the one to play with, oh no
And I'll be standin' so close
So you know that, ayy
และคุณก็รู้ผมมันไม่ค่อยได้เรื่อง ผมบ้าหรือเปล่านะ ไม่หรอก
ผมจะอยู่กับที่รักของผมตลอดไป นั้นแน่นอนเลย
ด้วยกัน หรือ ลำพัง
มันไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่หรอก
เพราะงั้น หากคุณได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงของผม แค่รู้ไว้
ว่าเธอไม่ใช่ใครที่ควรจะไปแหย่เล่นหรอก
และผมก็จะยืนอยู่ใกล้ๆเธอ
แต่คุณก็คงรู้เรื่องนั้น


[PnB Rock]
Anything she needs, she can call me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน
ไม่ต้องห่วงเธอหรอก เธอคือลูกสาวฉัน ใช่ ทั้งหมดของฉัน
แค่รู้ไว้ว่าหากแกท้าทายเธอ งั้นแกก็ท้าทายฉัน
ท้าทายฉัน ท้าทายฉัน หากแก หากแก


[ Ed Sheeran, PnB Rock]
If you cross her, then you cross me (Cross me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know
หากแกท้าทายเธอ งั้นแกก็ท้าทายฉัน
ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายทั้งน้ัน
และผมคิดว่าคุณต้องรู้เรื่องนั้น
หากแกท้าทายเธอ
(ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน)
เพราะงั้นมาเถอะ และปล่อยมันไป
และผมคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้นะ[ Chance the Rapper]
That she ain't messin' with no other man
Now, what you not gon' do
Is stand there, 'cross from me, like you got kung-fu
Death stare, cross arm, runnin' your mouth like a faucet
But you don't know that my girl been doin' CrossFit
Pew, kung pow, hit your ass with a cross kick
Pulling hair out, wear you out, you exhausted
Know she gonna slide anytime you bitches talk shit
Keep a lil' blade in her fuckin' lip gloss kit, ayy
No one say "Hi" to me without her
Better pay your respect to the queen
Better do that shit without a flirt
Gotta respect the HBIC
Couple of things that you need to know
If you still wanna be friends with me
เพราะเธอไม่ไม่สนใจผู้ชายคนอื่น
ตอนนี้ ก็ไม่มีอะไรที่แกจะทำได้แล้ว
ยืนอยู่ตรงนั้น เข้ามาหาฉัน เหมือนแกเป็นกังฟู
กอดอกมองมาอย่างกราดๆ แล้วพล่ามออกมาอย่างกับปากเป็นก๊อกน้ำ
แต่แกไม่รู้ละสิว่าลูกสาวฉันเล่นครอสฟิต
เล่นกังฟู แล้วแตะตูดแกด้วยลูกแตะสวยๆ
ทึ้งผมออก แล้วเล่นแกจนหอบได้เลย
รู้ไว้ว่าเธอจะพุ่งเข้าไปเมื่อไหร่ก็ตามที่แกทำเรื่องแย่ๆ
เธอเก็บมีดเล็กๆเอาไว้ที่กระเป๋าส่ลิปด้วย
ไม่มีใครทักทายฉันแล้วไม่ทักเธอ
เคารพราชีนีของแกไว้ดีกว่า
อย่าเที่ยวไปทำตัวเจ้าชู้
เคารพยัยตัวร้ายนี้ไว้ดีกว่า
มีสองสิ่งที่แกควรจะต้องรู้
หากแกยังไม่อยากจะมีปัญหากับฉัน


[PnB Rock]
Just know if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
แค่รู้ไว้ว่าหากแกท้าทายเธอ งั้นแกก็ท้าทายฉัน
ท้าทายฉัน ท้าทายฉัน หากแก หากแก


[Ed Sheeran, PnB Rock]
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know
หากแกท้าทายเธอ
(ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน)
งั้นแกก็ท้าทายฉัน
(ไม่ต้องห่วงเธอหรอก เธอคือลูกสาวฉัน ใช่ ทั้งหมดของฉัน)
ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายทั้งน้้น
และผมคิดว่าคุณต้องรู้เรื่องนั้น
หากแกท้าทายเธอ
(ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน)
งั้นแกก็ท้าทายฉัน
(ไม่ต้องห่วงเธอหรอก เธอคือลูกสาวฉัน ใช่ ทั้งหมดของฉัน)
เพราะงั้นมาเถอะ และปล่อยมันไป
และผมคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้นะ


[ Ed Sheeran]
She stay trippin', and she crazy, oh no
Quit messin' with my baby, for sure
Together, or solo
It doesn't matter where we are, oh no, no
So if you hear about my lady, just know
That she ain't the one to play with, oh no
And I'll be standin' so close
So you know that
หากแกท้าทายเธอ งั้นแกก็ท้าทายฉัน
ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายทั้งน้ัน
และผมคิดว่าคุณต้องรู้เรื่องนั้น
หากแกท้าทายเธอ
(ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน)
เพราะงั้นมาเถอะ และปล่อยมันไป
และผมคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้นะ


[ Ed Sheeran, PnB Rock]
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know
หากแกท้าทายเธอ
(ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน)
งั้นแกก็ท้าทายฉัน
(ไม่ต้องห่วงเธอหรอก เธอคือลูกสาวฉัน ใช่ ทั้งหมดของฉัน)
ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายทั้งน้้น
และผมคิดว่าคุณต้องรู้เรื่องนั้น
หากแกท้าทายเธอ
(ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ เธอโทรหาฉัน)
งั้นแกก็ท้าทายฉัน
(ไม่ต้องห่วงเธอหรอก เธอคือลูกสาวฉัน ใช่ ทั้งหมดของฉัน)
เพราะงั้นมาเถอะ และปล่อยมันไป
และผมคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้นะ
2019
พฤษภาคม 24, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน