แปลเพลง Flames - 11:11

แปลเพลง Flames - 11:11




There's nothing left but the truth, baby
Can't forget about the love
I'd rather add to the fumes, baby
'Cause ain't no fire stoppin' us
ไม่มีอะไรหลงเหลือนอกจากความจริง ที่รัก
ไม่อาจลืมความรักไปได้เลย
ผมควรจะโหมควันเข้าไปอีก ที่รัก
เพราะไม่มีเปลวไฟที่ไหนจะมาหยุดเราได้


Even when we say we're done
I always tell you you're the one
And everybody thinks we're crazy
And they're probably right (Probably right)
Temperature starts to flarin' up
Everytime that we are up
Baby, baby, baby, baby
That's what real love's like
แม้ตอนที่เราบอกว่าเราพอแล้ว
ผมก็จะบอกคุณเสมอว่าคุณคือคนนั้น
และทุกคนคิดว่าเราบ้า
และบางทีเขาอาจจะถูก (บางทีอาจจะถูก)
อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ทุกครั้งที่เรารู้สึก
ที่รัก ที่รัก ที่รัก
นั้นคือสิ่งที่ความรักแท้เป็น


'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
There's nothing else that I can do, baby
'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
But keep on burnin' up with you, baby
เพราะเราเอาทำมันต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆ
เรายังถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟนี้
ไม่มีอะไรอื่นที่ผมจะทำได้แล้ว ที่รัก
เพราะเราเอาทำมันต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆ
เรายังถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟนี้
ไม่มีอะไรอื่นที่ผมจะทำได้แล้ว ที่รัก


Smoke be fillin' up the room, baby
I'm suffocated by your love
I can't breathe without you, baby
I'd die before I give it up, ooh ooh, ooh ooh
ควันถูกปล่อยออกมาจนเต็มห้อง ที่รัก
ผมขาดอากาศหายใจด้วยความรักของคุณ
ผมหายใจไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ ที่รัก
ผมคงได้ตายก่อนที่ผมจะยอมแพ้ไป



Even when we say we're done
I always tell you you're the one
And everybody thinks we're crazy
And they're probably right (Probably right)
Temperature starts to flarin' up
Everytime that we are up
Baby, baby, baby, baby
That's what real love's like
แม้ตอนที่เราบอกว่าเราพอแล้ว
ผมก็จะบอกคุณเสมอว่าคุณคือคนนั้น
และทุกคนคิดว่าเราบ้า
และบางทีเขาอาจจะถูก (บางทีอาจจะถูก)
อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ทุกครั้งที่เรารู้สึก
ที่รัก ที่รัก ที่รัก
นั้นคือสิ่งที่ความรักแท้เป็น


'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
There's nothing else that I can do, baby
'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
But keep on burnin' up with you, baby
'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
There's nothing else that I can do, baby
'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
But keep on burnin' up with you, baby
เพราะเราเอาต่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆ
เรายังถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟนี้
ไม่มีอะไรอื่นที่ผมจะทำได้แล้ว ที่รัก
เพราะเราเอาแต่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆ
เรายังถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟนี้
ไม่มีอะไรอื่นที่ผมจะทำได้แล้ว ที่รัก


Keep, keep, keep goin' up
Keep, keep, keep
ต่อไป ต่อไปเรื่อยๆ


'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
There's nothing else that I can do, baby
'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
But keep on burnin' up with you, baby
'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
There's nothing else that I can do, baby
'Cause we just keep goin' up, keep, keep goin' up
We keep goin' up in flames
But keep on burnin' up with you, baby
เพราะเราเอาต่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆ
เรายังถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟนี้
ไม่มีอะไรอื่นที่ผมจะทำได้แล้ว ที่รัก
เพราะเราเอาแต่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆ
เรายังถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟนี้
ไม่มีอะไรอื่นที่ผมจะทำได้แล้ว ที่รัก




11:11
พฤษภาคม 15, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน