แปลเพลง I Lost a Friend - FINNEAS
I lost a friend
Like keys in a sofa
Like a wallet in the backseat
Like ice in the summer heat
I lost a friend
Like sleep on a red-eye
Like money on a bad bet
Like time worrying about
Every bad thing that hasn't happened yet
ผมสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไป
เหมือนกุญแจที่หายไปในโซฟา
เหมือนกระเป๋าเงินที่หายไปในเบาะหลังรถ
เหมือนน้ำแข็งที่ละลายในอากาศฤดูร้อน
ผมสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไป
เหมือนการนอนหลับทั้งที่ดวงตายังแดงกล้ำ
เหมือนเงินเดิมพันในเกมส์ที่จะพ่ายแพ้
เหมือนเวลาที่กังวน
ในทุกเรื่องเลวร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้น


I know I'll be alright, but I'm not tonight
I'll be lying awake counting all the mistakes I've made
Replaying fights
I know I'll be alright, but I'm not tonight
I lost a friend, I lost a friend
ผมรู้ผมจะไม่เป็นไรหรอก แต่คงไม่ใช่กับคืนนี้
ที่นอนนับทุกความผิดพลาดที่ผมเคยทำลงไป
การต่อสู้ที่ซ้ำไปมา
ผมรู้ผมจะไม่เป็นไรหรอก แต่คงไม่ใช่กับคืนนี้
ที่ผมสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไปI lost my mind, and nobody believes me
Say, "I know that he don't need me
'Cause he made a little too much money to be 20 and sad"
And I'll be fine without 'em
But all I do is write about 'em
How the hell did I lose a friend I never had?
Never had
ผมสูญเสียจิตใจไป และไม่มีใครเชื่อผมเลย
พวกเขาบอกว่า "ฉันรู้ว่าเขาไม่ต้องการฉันหรอก
เพราะเขาทำเงินได้มากเกินไปหน่อยตั้งแต่ 20 ก็เลยเศร้า"
และผมไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีพวกเขาน่ะ
แต่ทั้งหมดที่ผมทำคือเขียนเรื่องพวกเขา
แล้วมันเรื่องบ้าอะไรที่ผมต้องมาสูญเสียเพื่อนที่ผมไม่เคยมี
ไม่เคยมี


I'm on the mend
Like I'm wearing a neck brace
Like I'm sleeping in my own place
Like I'm pulling all the stitches out of my own face
I'm on the mend
Like I'm icing a new sprain
Like I'm walking on a new cane
Like it's been a couple days
Since I slipped and said something sorta like your name
ผมกำลังเยียวยาตัวเอง
เหมือนผมกำลังใส่เฝือกที่คอ
เหมือนผมกำลังหลับอยู่ในห้องของตัวเอง
เหมือนผมกำลังเอาด้ายเย็บแผลออกจากใบหน้า
ผมกำลังเยียวยาตัวเอง
เหมือนผมประคบเย็นตรงข้อต่อที่พึ่งแพลง
เหมือนผมกำลังเดินด้วยไม้เท้าอันใหม่
เหมือนมันพึ่งผ่านมาแค่สองวัน
ตั้งแต่ที่ผมหลุดปากพูดอะไรบางอย่างที่คล้ายจะเป็นชื่อคุณ


I know I'll be alright, but I'm not tonight
I'll be lying awake counting all the mistakes I've made
Replaying fights
I know I'll be alright, but I'm not tonight
I lost a friend, I lost a friend
ผมรู้ผมจะไม่เป็นไรหรอก แต่คงไม่ใช่กับคืนนี้
ที่นอนนับทุกความผิดพลาดที่ผมเคยทำลงไป
การต่อสู้ที่ซ้ำไปมา
ผมรู้ผมจะไม่เป็นไรหรอก แต่คงไม่ใช่กับคืนนี้
ที่ผมสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไป


I lost my mind, and nobody believes me
Say, "I know that he don't need me
'Cause he made a little too much money to be 20 and sad"
And I'll be fine without 'em
But all I do is write about 'em
How the hell did I lose a friend I never had?
ผมสูญเสียจิตใจไป และไม่มีใครเชื่อผมเลย
พวกเขาบอกว่า "ฉันรู้ว่าเขาไม่ต้องการฉันหรอก
เพราะเขาทำเงินได้มากเกินไปหน่อยตั้งแต่ 20 ก็เลยเศร้า"
และผมไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีพวกเขาน่ะ
แต่ทั้งหมดที่ผมทำคือเขียนเรื่องพวกเขา
แล้วมันเรื่องบ้าอะไรที่ผมต้องมาสูญเสียเพื่อนที่ผมไม่เคยมี
ไม่เคยมี


I'd apologize if I thought it might make a difference
Or make you listen
I'd apologise if it was black and white
But life is different
Just try to listen to me now
ผมขอโทษที่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้อะไรต่างออกไปได้
หรือทำให้คุณหันมาฟังได้
ผมขอโทษที่มันเป็นแค่สีขาวกับดำ*
แต่ชีวิตแตกต่างจากนั้น
ตอนนี้แค่ลองเปิดใจฟังผมนะ
I know I'll be alright, but I'm not tonight
I lost a friend, I lost a friend
ผมรู้ผมจะไม่เป็นไรหรอก แต่คงไม่ใช่กับคืนนี้
ผมสูญเสียเพื่อนไป ผมสูญเสียเพื่อนไป


I lost my mind, and nobody believes me
Say, "I know that he don't need me
'Cause he made a little too much money to be 20 and sad"
And I'll be fine without 'em
But all I do is write about 'em
How the hell did I lose a friend I never had?
Never had
ผมสูญเสียจิตใจไป และไม่มีใครเชื่อผมเลย
พวกเขาบอกว่า "ฉันรู้ว่าเขาไม่ต้องการฉันหรอก
เพราะเขาทำเงินได้มากเกินไปหน่อยตั้งแต่ 20 ก็เลยเศร้า"
และผมไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีพวกเขาน่ะ
แต่ทั้งหมดที่ผมทำคือเขียนเรื่องพวกเขา
แล้วมันเรื่องบ้าอะไรที่ผมต้องมาสูญเสียเพื่อนที่ผมไม่เคยมี
ไม่เคยมีความหมายของเพลง

 ตรงท่อน It was black and white เขาเปรียบเทียบเหมือนความสัมพันธ์ของเขาเป็นแค่สีขาวกับดำ ง่ายๆไม่ซับซ่อนอะไรเลย แต่ชีวิตมันซับซ่อนกว่านั้นค่ะ (But life is different) คืออาจจะมีอะไรที่มากกว่าแค่สีขาวกับดำ เขาก็เลยอยากขอโทษในส่วนนั้น


2019
พฤษภาคม 8, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน