แปลเพลง If I Can't Have You - Shawn Mendes

แปลเพลง If I Can't Have You - Shawn Mendes
I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinking about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?
ผมไม่อาจเขียนสักเพลงที่ไม่เกี่ยวกับคุณได้เลย
ไม่อาจดื่มได้โดยไม่คิดถึงคุณ
มันสายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะบอกคุณว่า
ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณI'm in Toronto and I got this view
But I might as well be in a hotel room, yeah
It doesn't matter 'cause I'm so consumed
Spending all my nights reading texts from you
ผมอยู่ที่ Toronto และมองเห็นภาพจากมุมนี้
แต่ผมไปก็ไปพักที่โรงแรมก็ได้นะ
มันไม่สำคัญหรอก เพราะผมจดจ่ออยู่กับ
การใช้เวลาทั้งคืนอ่านข้อความจากคุณ


Oh, I'm good at keeping my distance
I know that you're the feeling I'm missing
You know that I hate to admit it
But everything means nothing if I can't have you
ผมเก่งเรื่องการรักษาระยะห่างนะ
ผมรู้คุณคือความรู้สึกที่ผมขาดหายไป
คุณรู้ว่าผมเกลียดที่ต้องยอมรับมัน
แต่ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณ


I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinking about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?
I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinking about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?
ผมไม่อาจเขียนสักเพลงที่ไม่เกี่ยวกับคุณได้เลย
ไม่อาจดื่มได้โดยไม่คิดถึงคุณ
มันสายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะบอกคุณว่า
ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณ
ผมไม่อาจเขียนสักเพลงที่ไม่เกี่ยวกับคุณได้เลย
ไม่อาจดื่มได้โดยไม่คิดถึงคุณ
มันสายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะบอกคุณว่า
ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณI'm so sorry that my timing's off
But I can't move on if we're still gonna talk
Is it wrong for me to not want half?
I want all of you, all the strings attached
ผมเสียใจมากนะที่เวลาของผมมันหมดแล้ว
แต่ผมก้าวต่อไปไม่ได้หรอกหากเรายังคุยกันต่อไป
ผมทำผิดหรือเปล่าที่ไม่ต้องการอะไรครึ่งๆกลางๆ
ผมต้องการทั้งหมดจากคุณ ทุกอย่างที่มันจะตามมาด้วย


Oh, I'm good at keeping my distance
I know that you're the feeling I'm missing
You know that I hate to admit it
But everything means nothing if I can't have you
ผมเก่งเรื่องการรักษาระยะห่างนะ
ผมรู้คุณคือความรู้สึกที่ผมขาดหายไป
คุณรู้ว่าผมเกลียดที่ต้องยอมรับมัน
แต่ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณ


I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinking about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?
I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinking about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?
ผมไม่อาจเขียนสักเพลงที่ไม่เกี่ยวกับคุณได้เลย
ไม่อาจดื่มได้โดยไม่คิดถึงคุณ
มันสายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะบอกคุณว่า
ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณ
ผมไม่อาจเขียนสักเพลงที่ไม่เกี่ยวกับคุณได้เลย
ไม่อาจดื่มได้โดยไม่คิดถึงคุณ
มันสายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะบอกคุณว่า
ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณ


I'm trying to move on, forget you, but I hold on
Everything means nothing, everything means nothing, babe
I'm trying to move on, forget you, but I hold on
Everything means nothing if I can't have you, no
ผมพยายามจะก้าวต่อไป ลืมคุณ แต่ผมก็ยังหวังอยู่
ทุกอย่างไม่มีความหมายอะไรเลย  ที่รัก
ผมพยายามจะก้าวต่อไป ลืมคุณ แต่ผมก็ยังหวังอยู่
ทุกอย่างไม่มีความหมายอะไรเลยหากผมไม่มีคุณ


I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinking about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you? (Can’t have you)
I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinking about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?
ผมไม่อาจเขียนสักเพลงที่ไม่เกี่ยวกับคุณได้เลย
ไม่อาจดื่มได้โดยไม่คิดถึงคุณ
มันสายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะบอกคุณว่า
ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณ
ผมไม่อาจเขียนสักเพลงที่ไม่เกี่ยวกับคุณได้เลย
ไม่อาจดื่มได้โดยไม่คิดถึงคุณ
มันสายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะบอกคุณว่า
ทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าผมไม่มีคุณ

2019
พฤษภาคม 3, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน