แปลเพลง Replay - Finding Hope

แปลเพลง Replay - Finding Hope
Tell you what I see
Golden girl with golden dreams
บอกผมสิว่าคุณเห็นอะไร
สาวผมทองกับความฝันสีทอง


I see sweet memories
Those we’d make
We’ve yet to make
ผมเห็นความทรงจำที่แสนหวาน
ทั้งสิ่งที่เราเคยทำ
ทั้งสิ่งที่เราไม่ได้ทำ


But me
Keeps me
From going deep
แต่ผม
กันผมออกห่าง
จากการถล่ำลึกลงไป


Oh me
Keeps me
From what I need
ผม
กันผมออกห่าง
จากอะไรที่ผมต้องการ


That's you baby
I need some time with you baby
Play favorite songs on replay
Till night turns to day
นั้นคือคุณที่รัก
ผมอยากใช้เวลากับคุณ
เล่นเพลงเดิมซ้ำๆ
จนกว่าค่ำคืนจะเปลี่ยนเป็นเช้าอีกวัน


Tell you what I see
Golden girl with golden dreams
บอกผมสิว่าคุณเห็นอะไร
สาวผมทองกับความฝันสีทอง


I see sweet memories
Those we’d make
I wanna make
ผมเห็นความทรงจำที่แสนหวาน
และสิ่งที่ผมอยากจะทำ
2019
พฤษภาคม 10, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน