แปลเพลง Rescue - James Bay

แปลเพลง Rescue - James Bay
I found you all alone
I came to warm your bones
There were twenty million tears in your hands
You found me in the dark
You came to heal my scars
I was slipping, sinking through the sand
ผมพบคุณที่กำลังโดดเดียว
ผมเข้าไปทำให้คุณอบอุ่น
สองล้านหยดน้ำตาไหลลงไปอยู่มือคุณ
คุณพบผมในความมืดมิด
คุณเข้ามารักษาแผลของผม
ผมเคยลื่นล้ม จมลงไปในทราย


They say the more you love, the harder you fall
But I would rather hurt than nothing at all
Through the good, through the bad
Through the lonely
I always rescue you
You always rescue me
พวกเขาบอกว่ายิ่งรักมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเจ็บเมื่อล้มลงมากเท่านั้น
แต่ผมควรที่จะเจ็บปวดดีกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย
ผ่านเรื่องดี ผ่านเรื่องร้าย
ผ่านความเปลี่ยวเหงา
ผมจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอ
คุณจะคอยช่วยเหลือผมเสมอ


We never draw the line
But only 'cause you're mine
Only 'cause you promise me I'm yours
You made me fall apart
My sewn together heart
Is better when you're walking through the door
You know you keep me alive, oh
เราไม่เคยวาดเส้นกำหนดอะไร
แต่เพียงแค่เพราะคุณเป็นของผม
เพียงแค่เพราะคุณสัญญาว่าผมเป็นของคุณ
คุณก็ทำให้ผมแตกเป็นเสี่ยงๆได้แล้ว
หัวใจที่ถูกเย็บเข้าด้วยกันของผม
มันดีกว่าเมื่อคุณเดินผ่านประตูเข้ามา
คุณรู้คุณทำให้ผมรู้สึกดีได้They say the more you love, the harder you fall
But I would rather hurt than nothing at all
Through the good, through the bad
Through the lonely
I always rescue you
You always rescue me
พวกเขาบอกว่ายิ่งรักมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเจ็บเมื่อล้มลงมากเท่านั้น
แต่ผมควรที่จะเจ็บปวดดีกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย
ผ่านเรื่องดี ผ่านเรื่องร้าย
ผ่านความเปลี่ยวเหงา
ผมจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอ
คุณจะคอยช่วยเหลือผมเสมอ


I rescue you
And you rescue me
ผมคอยช่วยเหลือคุณ
และคุณคอยช่วยเหลือผม


I shelter you, you guide me
I lose myself, you find me
I shelter you, you guide me
I shelter you
ผมจะป้องป้องคุณ คุณก็คอยนำทางผมไป
ผมสูญเสียตวเอง คุณก็ค้นพบผม
ผมจะป้องป้องคุณ คุณก็คอยนำทางผมไป
ผมจะป้องป้องคุณ


They say the more you love, the harder you fall
But I would rather hurt than nothing at all
Through the good, through the bad
Through the lonely
I always rescue you
You always rescue me
พวกเขาบอกว่ายิ่งรักมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเจ็บเมื่อล้มลงมากเท่านั้น
แต่ผมควรที่จะเจ็บปวดดีกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย
ผ่านเรื่องดี ผ่านเรื่องร้าย
ผ่านความเปลี่ยวเหงา
ผมจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอ
คุณจะคอยช่วยเหลือผมเสมอ


I always rescue you
I rescue you
You always rescue me
You rescue me
I always rescue you
I rescue you
Oh, I always rescue you
You always rescue me
ผมจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอ
ผมจะคอยช่วยเหลือคุณ
คุณจะคอยช่วยเหลือผมเสมอ
คุณจะคอยช่วยเหลือผม
ผมจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอ
ผมจะคอยช่วยเหลือคุณ
คุณจะคอยช่วยเหลือผมเสมอ
คุณจะคอยช่วยเหลือผม
2019
พฤษภาคม 13, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน