แปลเพลง Speechless - Naomi Scott

แปลเพลง Speechless - Naomi Scott
Here comes a wave meant to wash me away
A tide that is taking me under
Swallowed in sand, left with nothing to say
My voice drowned out in the thunder
คลื่นซัดเข้ามาเหมือนจะชะล้างฉันออกไป
กระแสน้ำดึงฉันให้จมลง
ถูกฝั่งอยู่ในทราย ไม่มีอะไรที่จะพูดได้เลย
เสียงของฉันถูกกลื่นไปกับเสียงสายฟ้าร้อง


But I won't cry
And I won't start to crumble
Whenever they try
To shut me or cut me down
แต่ฉันจะไม่ร้องไห้หรอก
ฉันจะไม่เริ่มเสียขวัญ
ไม่ว่าเราจะพยายามทำ
เพื่อทำให้ฉันล้มลงก็ตาม


I won't be silenced
You can't keep me quiet
Won't tremble when you try it
All I know is I won't go speechless
ฉันจะไม่นิ่งเฉย
คุณทำให้ฉันเงียบไม่ได้หรอก
จะตัวสั่นเมื่อคุณท้าทาย
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือคุณทำให้ฉันพูดไม่ออกไม่ได้หรอก


'Cause I'll breathe
When they try to suffocate me
Don't you underestimate me
'Cause I know that I won't go speechless
เพราะฉันจะหายใจต่อไป
ตอนพวกเขาพยายามทำฉันให้หายใจไม่ออก
อย่าประมาณต่ำฉันต่ำไป
เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่มีทางหยุดพูดหรอก


Written in stone
Every rule, every word
Centuries old and unbending
"Stay in your place"
"Better seen and not heard"
But now that story is ending
เขียนไว้ที่ก้อนหิน
กฏทุกข้อ ทุกๆคำ
มานานหลายศตวรรษและจะไม่ยอมหยุด
"ยืนหยัดอยู่ในที่ของคุณไว้"
"ออกไปมองดีกว่ามารับฟัง"
แต่ตอนนี้เรื่องราวจบลงแล้ว'Cause I
I cannot start to crumble
So come on and try
Try to shut me and cut me down
เพราะฉัน
ฉันจะไม่เริ่มหวาดกลัวหรอก
เพราะงั้นเข้ามาเลยสิ
พยายามทำให้ฉันล้มลง


I won't be silenced
You can't keep me quiet
Won't tremble when you try it
All I know is I won't go speechless
Speechless
ฉันจะไม่นิ่งเฉย
คุณทำให้ฉันเงียบไม่ได้หรอก
จะตัวสั่นเมื่อคุณท้าทาย
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือคุณทำให้ฉันพูดไม่ออกไม่ได้หรอก
หมดคำจะพูด


Let the storm in
I cannot be broken
No, I won't live unspoken
'Cause I know that I won't go speechless
ปล่อยให้พายุโถมเข้ามา
ฉันจะไม่พังทลายไปหรอก
ไม่ ฉันจะไม่อยู่แบบไม่มีปากมีเสียง
เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่มีทางหยุดพูดหรอก


Try to lock me in this cage
I won't just lay me down and die
I will take these broken wings
And watch me burn across the sky
Hear the echo saying...
พยายามจะขังฉันไว้ในกรง
ฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองนอนรอความตายเฉยๆ
ฉันจะหยิบปีกหักๆนั้นขึ้นมา
และมองดูฉันเปล่งประกายผ่านท้องฟ้าไป
ได้ยินเสียงสะท้อนนั้นไหม


I won't be silenced
Though you wanna see me tremble when you try it
All I know is I won't go speechless
Speechless
ฉันจะไม่นิ่งเฉย
แม้คุณอยากจะเห็นฉันตัวสั่นเมื่อคุณพยายามท้าทาย
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือคุณทำให้ฉันพูดไม่ออกไม่ได้หรอก


'Cause I'll breathe
When they try to suffocate me
Don't you underestimate me
'Cause I know that I won't go speechless
All I know is I won't go speechless
Speechless
เพราะฉันจะหายใจต่อไป
ตอนพวกเขาพยายามทำฉันให้หายใจไม่ออก
อย่าประมาณต่ำฉันต่ำไป
เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่มีทางหยุดพูดหรอก
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือคุณทำให้ฉันพูดไม่ออกไม่ได้หรอก
หมดคำจะพูด
2019
พฤษภาคม 24, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน