แปลเพลง tomorrow tonight - Loote

แปลเพลง tomorrow tonight - Loote
I'm feeling foolish just because
You've been fooling with someone
Who isn't who they used to be
Someone who isn't me
ฉันรู้สึกเป็นยัยโง่เพียงเพราะ
คุณไปเที่ยวเล่นกับใครบางคน
ใครที่ไม่ใช่คนที่เคยเป็น
ใครบางคนที่ไม่ใช้ฉัน


Who's bad idea was this anyway?
Said that we needed space, we just got closer
Late at night, missing the little things
Something as simple as, "Baby, come over"
But I can't forget the way you taste
ใครเป็นคนเริ่มความคิดแย่ๆนี้กันนะ
ที่บอกว่าเราต้องมีระยะห่าง ทั้งที่เราพึ่งใกล้ชิดกันไป
ยามค่ำคืน จนต้องพลาดสิ่งเล็กๆน้อยๆไป
บางอย่างง่ายๆเช่น "ที่รัก มานี้สิ"
แต่ฉันลืมรสชาติของคุณไม่ลงเลย


So I pour another shot
And I pretend that it's your lips
Chase you down, another round
Until I taste your whiskey kiss
When you're up at 2 AM
You know that I'll be up at 5
Let me be your tomorrow tonight
Let me be your tomorrow tonight
เพราะงั้นเทมาอีกแก้ว
และฉันจะแสร้งทำเป็นว่ามันคือริมฝีปากของคุณ
วนเวียนไล่ตามคุณไป
จนกว่าฉันจะได้ลิ้มรสจูบรสวิสกี้ของคุณ
เมื่อคุณตื่นขึ้นมาตอนตีสอง
คุณรู้ฉันจะตื่นขึ้นมาตอนตี5
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ


I'm feeling foolish thinking 'bout
All the nights that you go out
And the reason I can't do the same
I'm scared I'll call someone your name
ฉันรู้สึกเป็นยัยโง่ที่คิดถึง
ทุกค่ำคืนที่คุณออกไปเที่ยว
และเหตุผลที่ฉันไม่อาจทำเหมือนคุณได้
เพราะกลัวว่าฉันจะเผลอเรียกใครด้วยชื่อคุณWho's bad idea was this
Trying to fix something that wasn't broken?
Late at night, missing the little things
Something as simple as, "Baby, come hold me"
But I can't forget the way you taste
ใครเป็นคนเริ่มความคิดแย่ๆนี้
พยายามซ่อมบางอย่างที่ไม่เสียหาย
ยามค่ำคืน จนต้องพลาดสิ่งเล็กๆน้อยๆไป
บางอย่างง่ายๆเช่น "ที่รัก มากอดฉันไว้สิ"
แต่ฉันลืมรสชาติของคุณไม่ลงเลย


So I pour another shot
And I pretend that it's your lips
Chase you down, another round
Until I taste your whiskey kiss
When you're up at 2 AM
You know that I'll be up at 5
Let me be your tomorrow tonight
Let me be your tomorrow tonight
เพราะงั้นเทมาอีกแก้ว
และฉันจะแสร้งทำเป็นว่ามันคือริมฝีปากของคุณ
วนเวียนไล่ตามคุณไป
จนกว่าฉันจะได้ลิ้มรสจูบรสวิสกี้ของคุณ
เมื่อคุณตื่นขึ้นมาตอนตีสอง
คุณรู้ฉันจะตื่นขึ้นมาตอนตี5
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ


Let me be your tomorrow tonight
Your tomorrow, your tomorrow
Let me be your tomorrow tonight
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืน
วันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้
วันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ


So I pour another shot
And I pretend that it's your lips
Chase you down, another round
Until I taste your whiskey kiss
When you're up and you can't sleep
Because you're still thinking of me
Let me be your tomorrow tonight
เพราะงั้นเทมาอีกแก้ว
และฉันจะแสร้งทำเป็นว่ามันคือริมฝีปากของคุณ
วนเวียนไล่ตามคุณไป
จนกว่าฉันจะได้ลิ้มรสจูบรสวิสกี้ของคุณ
เมื่อคุณนอนไม่หลับ
เพราะคุณ็ยังคิดถึงฉัน
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ


So I pour another shot
And I pretend that it's your lips
Chase you down, another round
Until I taste your whiskey kiss
When you're up at 2 AM
You know that I'll be up at 5
Let me be your tomorrow tonight
Let me be your tomorrow tonight
เพราะงั้นเทมาอีกแก้ว
และฉันจะแสร้งทำเป็นว่ามันคือริมฝีปากของคุณ
วนเวียนไล่ตามคุณไป
จนกว่าฉันจะได้ลิ้มรสจูบรสวิสกี้ของคุณ
เมื่อคุณตื่ยขึ้นมาตอนตีสอง
คุณรู้ฉันจะตื่นขึ้นมาตอนตี5
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ
ให้ฉันได้เป็นวันพรุ่งนี้ของคุณในคืนนี้เถอะ
2019
พฤษภาคม 21, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน