แปลเพลง Tough Love - Avicii

แปลเพลง Tough Love - Avicii
Weight is on me, weight is on you
We scream and we fight like there's nothing to lose
End of the day, come and take my arm
There’s no place I'd rather be than in your arms
น้ำหนักที่กดทับฉัน น้ำหนักที่กดทับคุณ
เรากรีดร้องและสู้เหมือนไม่มีอะไรให้เสียแล้ว
พอหมดวันก็เข้ามาสู่อ้อมแขนของฉัน
ไม่มีที่ไหนที่ฉันสมควรอยู่มากไปกว่าในอ้อมแขนคุณ


Weight is on you, weight is on me
Sometimes I'm not who you want me to be
God knows I try, we stumble and we fall
There’s no place I'd rather be than in your arms
น้ำหนักที่กดทับคุณ น้ำหนักที่กดทับฉัน
บางครั้งฉันก็ไม่ใช่คนแบบที่คุณอยากให้ฉันเป็น
พระเจ้ารู้ว่าฉันพยายามแล้ว เราสะดุดและเราล้มลง
ไม่มีที่ไหนที่ฉันสมควรอยู่มากไปกว่าในอ้อมแขนคุณ


Give me tough love and a lesson to learn
Your tough love is what I discern
Sweet tough love, you're my pretty good luck charm
There's no place I'd rather be than in your arms
คุณมอบความรักที่เป็นเหมือนบทเรียนที่แสนเข้มงวดให้ฉัน
ความรักที่เข้มงวดของคุณคือสิ่งที่ฉันมองเห็น
รักเข้มงวดที่แสนดี คุณคือความโชคดีที่แสนทรงเสน่ห์ของฉัน
ไม่มีที่ไหนที่ฉันสมควรอยู่มากไปกว่าในอ้อมแขนคุณWeight is on you, weight is on me
Sometimes I'm not who you want me to be
God knows I try, we stumble and we fall
There's no place I'd rather be than in your arms
น้ำหนักที่กดทับคุณ น้ำหนักที่กดทับฉัน
บางครั้งฉันก็ไม่ใช่คนแบบที่คุณอยากให้ฉันเป็น
พระเจ้ารู้ว่าฉันพยายามแล้ว เราสะดุดและเราล้มลง
ไม่มีที่ไหนที่ฉันสมควรอยู่มากไปกว่าในอ้อมแขนคุณ


Give me tough love and a lesson to learn
Your tough love is what I discern
Sweet tough love, you’re my pretty good luck charm
There’s no place I'd rather be than in your arms
คุณมอบความรักที่เป็นเหมือนบทเรียนที่แสนเข้มงวดให้ฉัน
ความรักที่เข้มงวดของคุณคือสิ่งที่ฉันมองเห็น
รักเข้มงวดที่แสนดี คุณคือความโชคดีที่แสนทรงเสน่ห์ของฉัน
ไม่มีที่ไหนที่ฉันสมควรอยู่มากไปกว่าในอ้อมแขนคุณ

Give me tough love and a lesson to learn
Your tough love is what I discern
Sweet tough love, you’re my pretty good luck charm
There's no place I'd rather be than in your arms
คุณมอบความรักที่เป็นเหมือนบทเรียนที่แสนเข้มงวดให้ฉัน
ความรักที่เข้มงวดของคุณคือสิ่งที่ฉันมองเห็น
รักเข้มงวดที่แสนดี คุณคือความโชคดีที่แสนทรงเสน่ห์ของฉัน
ไม่มีที่ไหนที่ฉันสมควรอยู่มากไปกว่าในอ้อมแขนคุณความหมายของเพลง

 Tough Love แปลว่าการที่เราสั่งสอนใครสักคนด้วยความรักแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการ แต่เขาก็ทำไปด้วยความหวังดีค่ะ ถ้าแปลเป็นสำนวนไทยก็ได้ประมาณว่า รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีค่ะ


2019
พฤษภาคม 12, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน