แปลเพลง Us - James Bay

แปลเพลง Us - James BaySometimes I'm beaten
Sometimes I'm broke
‘Cause sometimes this city is nothing but smoke
Is there a secret?
Is there a code?
Can we make it better?
'Cause I'm losing hope
บางครั้งผมก็พ่ายแพ้
บางครั้งผมก็แตกสลาย
เพราะบางครั้งเมื่องนี้ก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากภาพลวงตา
มันมีความลับซ่อนอยู่ไหม
มันมรรหัสอะไรซ่อนอยู่ไหม
เราจะทำมันให้ดีขึ้นได้ไหม
เพราะผมสูญเสียความหวังไปแล้วTell me how to be in this world
Tell me how to breathe in and feel no hurt
Tell me how 'cause I believe in something
I believe in us
บอกผมทีสิว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไง
บอกผมทีสิว่าจะหายใจโดยไม่ต้องเจ็บปวดได้อย่างไง
บอกผมทีสิว่าต้องทำอย่างไง เพราะผมเชื่อในบางสิ่ง
ผมเชื่อในเรา


After the wreckage
After the dust
I still hear the howling, I still feel the rush
Over the riots, above all the noise
Through all the worry, I still hear your voice
หลังจากซากปรักหักพัง
หลังจากฝุ่นละออง
ผมยังได้ยินเสียงโหยหวน ผมยังรู้สึกได้ถึงความร้อนรน
แต่เหนือความวุ่นวาย เหนือเสียงอื้ออึง
ผ่านทุกความกังวน ผมยังคงได้ยินเสียงคุณSo, tell me how to be in this world
Tell me how to breathe in and feel no hurt
Tell me how ‘cause I believe in something
I believe in us
Tell me when the light goes down
That even in the dark we will find a way out
Tell me now 'cause I believe in something
I believe in us
เพราะงั้น บอกผมทีสิว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไง
บอกผมทีสิว่าจะหายใจโดยไม่ต้องเจ็บปวดได้อย่างไง
บอกผมทีสิว่าต้องทำอย่างไง เพราะผมเชื่อในบางสิ่ง
ผมเชื่อในเรา
บอกผมตอนที่แสงสว่างมืดลง
แม้แต่ในความมืดมิดเราก็จะหาทางออกไปให้ได้
บอกผมตอนนี้เลย เพราะผมเชื่อในบางสิ่ง
ผมเชื่อในเรา


We used to be kids living just for kicks
In cinema seats, learning how to kiss
Running through streets that were painted gold
We never believed we'd grow up like this
เราเคยเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตโดยไม่สนวจอะไร
ในเบาะของโรงหนัง เรียนรู้วิธีจูบ
วิ่งผ่านถนนที่ถูกทาด้วยสีทอง
เราไม่เคยเชื่อเลยว่าเราจะโตมาเป็นแบบนี้


So tell me how to be in this world
Tell me how to breathe in and feel no hurt
Tell me how 'cause I believe in something
I believe in us
Tell me when the light goes down
That even in the dark we can find a way out
Tell me now 'cause I believe in something
I believe in us
I believe in something
And I believe in us
เพราะงั้น บอกผมทีสิว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไง
บอกผมทีสิว่าจะหายใจโดยไม่ต้องเจ็บปวดได้อย่างไง
บอกผมทีสิว่าต้องทำอย่างไง เพราะผมเชื่อในบางสิ่ง
ผมเชื่อในเรา
บอกผมตอนที่แสงสว่างมืดลง
แม้แต่ในความมืดมิดเราก็จะหาทางออกไปให้ได้
บอกผมตอนนี้เลย เพราะผมเชื่อในบางสิ่ง
ผมเชื่อในเรา
2018
พฤษภาคม 5, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน