แปลเพลง What More Can I Do? - Jack Savoretti

แปลเพลง What More Can I Do? - Jack Savoretti
In these moments of silence
I see your two sides
Your inner peace, your inner violence
And I'm scared of what I see
'Cause you're just like me
Fallen angels love to sing
Of their memories, broken dreams and broken wings
I'm so scared of what I hear
Your songs fall out of me like tears
ในช่วงเวลาที่เงียบงันนี้
ผมได้เห็นทั้งสองด้านของคุณ
ทั้งอารมณ์เงียบสงบและอารมณ์ที่รุนแรง
และผมกลัวกับอะไรที่ผมได้เห็น
เพราะคุณก็เหมือนกับผม
เทวทูตที่ร่วงหล่นจากสวรรค์*แต่ก็รักที่จะร้องเพลง
แห่งความทรงจำของพวกเขา ความฝันและปีกที่แตกสลาย
ผมกลัวกับอะไรที่ได้ยิน
บทเพลงของคุณพรั่งพรูใส่ผมเหมือนหยดน้ำตา


What more can I do?
No one ever sees this side of you
In all your little lies, I know there's truth
And all these foolish things you do
When you ask me to leave and I fall to my knees
And I'm begging you, please, what more can I do?
No one ever sees this side of you
Maybe it's not right but it's still true
And all the foolish things you do
I'll never stop loving you
มีอะไรที่ผมจะทำได้มากกว่านี้ไหม
ไม่มีใครเคยได้เห็นด้านนี้ของคุณเลย
ในทุกคำโกหกเล็กๆของคุณ ผมรู้มันมีความจริงอยู่
และทุกสิ่งโง่ๆพวกนั้นที่คุณทำ
ตอนที่คุณขอให้ผมจากไปแล้วผมก็คุกเข่าลง
แล้วอ้อนวอนคุณ ว่าได้โปรด มีอะไรที่ผมจะทำได้มากกว่านี้ไหม
ไม่มีใครเคยได้เห็นด้านนี้ของคุณเลย
บางที่มันอาจไม่ถูกต้องแต่มันก็ยังคงเป็นความจริง
และกับทุกสิ่งโง่ๆที่คุณทำ
มันก็ไม่เคยทำให้ผมหยุดรักคุณได้เลย


In these moments of madness
And helplessness
In these hours of darkness
And loneliness
I still see the light in you
I still see it shining through
ในช่วงเวลาที่บ้าคลั่งนี้
ที่ไม่อาจจะทำอะไรได้เลย
ในโมงยามแห่งความมืดมิดนี้
และความเปลี่ยวเหงา
ผมยังคงเห็นแสงสว่างในตัวคุณ
ผมเห็นมันส่องประกายออกมาWhat more can I do?
No one ever sees this side of you
In all your little lies, I know there's truth
And all these foolish things you do
When you ask me to leave and I fall to my knees
And I'm begging you, please, what more can I do?
No one ever sees this side of you
Maybe it's not right but it's still true
And all the foolish things you do
I'll never stop loving you
มีอะไรที่ผมจะทำได้มากกว่านี้ไหม
ไม่มีใครเคยได้เห็นด้านนี้ของคุณเลย
ในทุกคำโกหกเล็กๆของคุณ ผมรู้มันมีความจริงอยู่
และทุกสิ่งโง่ๆพวกนั้นที่คุณทำ
ตอนที่คุณขอให้ผมจากไปแล้วผมก็คุกเข่าลง
แล้วอ้อนวอนคุณ ว่าได้โปรด มีอะไรที่ผมจะทำได้มากกว่านี้ไหม
ไม่มีใครเคยได้เห็นด้านนี้ของคุณเลย
บางที่มันอาจไม่ถูกต้องแต่มันก็ยังคงเป็นความจริง
และกับทุกสิ่งโง่ๆที่คุณทำ
มันก็ไม่เคยทำให้ผมหยุดรักคุณได้เลย


Is it ever too late? Has it been too long?
To swallow your pride and admit that you were wrong
Is it ever enough, oh
นี้มันจะสายเกินไปหรือเปล่า มันเนิ่นนานเกินไปหรือเปล่า
ที่จะกล้ำกลื่นความหยิ่งทะนงของคุณลงไปแล้วยอมรับว่าคุณเป็นฝ่ายผิด
นี้มันจะเพียงพอหรือเปล่า


When you ask me to leave and I fall to my knees
And I'm begging you, please, what more can I do?
No one ever sees this side of you
In all your little lies, I know there's truth
And all these foolish things you do
When you ask me to leave and I fall to my knees
And I'm begging you, please, what more can I do?
No one ever sees this side of you
Maybe it's not right but it's still true
And all the foolish things you do
I'll never stop loving you
ตอนที่คุณขอให้ผมจากไปแล้วผมก็คุกเข่าลง
แล้วอ้อนวอนคุณ ว่าได้โปรด มีอะไรที่ผมจะทำได้มากกว่านี้ไหม
ไม่มีใครเคยได้เห็นด้านนี้ของคุณเลย
ในทุกคำโกหกเล็กๆของคุณ ผมรู้มันมีความจริงอยู่
และทุกสิ่งโง่ๆพวกนั้นที่คุณทำ
ตอนที่คุณขอให้ผมจากไปแล้วผมก็คุกเข่าลง
แล้วอ้อนวอนคุณ ว่าได้โปรด มีอะไรที่ผมจะทำได้มากกว่านี้ไหม
ไม่มีใครเคยได้เห็นด้านนี้ของคุณเลย
บางที่มันอาจไม่ถูกต้องแต่มันก็ยังคงเป็นความจริง
และกับทุกสิ่งโง่ๆที่คุณทำ
มันก็ไม่เคยทำให้ผมหยุดรักคุณได้เลย


Never stop, never stop loving
Never stop, never stop loving you
Never stop, never stop loving
Never stop, never stop loving you
Never stop, never stop loving
Never stop, never stop loving you
Never stop, never stop loving
ไม่เคยจะหยุด ไม่เคยจะหยุดรัก
ไม่เคยจะหยุด ไม่เคยจะหยุดรักคุณเลย
ความหมายของเพลง 

Fallen angels แปลว่า คนที่เคยผ่านเรื่องที่เจ็บปวดมาในอดีตแต่ก็ยังเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แม้จะเคยโดนทำร้ายมาก็ตามค่ะ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเทวดาที่ถูกขับไล่จากสวรรค์เพราะก่อกบฏหรือทำผิดกฏสวรรค์ค่ะ

2019
พฤษภาคม 12, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน