แปลเพลง Never Really Over - Katy Perry

แปลเพลง Never Really Over - Katy Perry

I'm losing my self control
Yeah, you’re starting to trickle back in
But I don't wanna fall down the rabbit hole
Cross my heart, I won't do it again
ฉันคุมตัวเองไม่อยู่
ใช่ เรื่องคุณเริ่มไหลกลับมาอีกแล้ว
แต่ฉันไม่อยากตกไปในหลุมนั้น
สัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีก


I tell myself, tell myself, tell myself, "Draw the line"
And I do, I do
But once in a while, I trip up, and I cross the line
And I think of you
ฉันบอกตัวเอง บอกตัวเอง "อย่าล้ำเส้น"
และฉันก็ทำ ฉันก็ทำ
แต่เมื่อไม่นาน ฉันก็พลาดไป ฉันข้ามเส้นไป
และฉันคิดถึงคุณ


Two years, and just like that
My head still takes me back
Thought it was done, but I
Guess it’s never really over
Oh, we were such a mess
But wasn't it the best?
Thought it was done, but I
Guess it's never really over
สองแปี และมันก็เหมือน
หัวใจยังพาฉันกลับไป
คิดว่ามันจบไปแล้ว แต่ฉัน
เดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก
เรื่องของเรามันช่างวุ่นวายจริงๆ
แต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วหรอ
ฉันเดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก


Just because it's over doesn't mean it's really over
And if I think it over, maybe you'll be coming over again
And I'll have to get over you all over again
Just because it’s over doesn’t mean it's really over
And if I think it over, maybe you’ll be coming over again
And I'll have to get over you all over again
เพียงแค่เพราะมันจบไปไม่ได้แปลว่ามันจบลงได้จริงๆหรอก
และหากฉันคิดว่ามันจบลงแล้ว บางทีคุณอาจจะเดินกลับเข้ามาอีกครั้ง
ฉันจะต้องตัดใจจากเรื่องของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพียงแค่เพราะมันจบไปไม่ได้แปลว่ามันจบลงได้จริงๆหรอก
และหากฉันคิดว่ามันจบลงแล้ว บางทีคุณอาจจะเดินกลับเข้ามาอีกครั้ง
ฉันจะต้องตัดใจจากเรื่องของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า


I guess I could try hypnotherapy
I gotta rewire this brain
'Cause I can't even go on the internet
Without even checking your name
ฉันคิดว่าฉันอาจพยายามสะกดจิตตัวเองได้
ฉันจะเขียนสมองนี้ใหม่
เพราะฉันไม่อาจเล่นอินเตอร์เน็ต
ได้โดยไม่เช็คชื่อคุณเลย


I tell myself, tell myself, tell myself, "Draw the line"
And I do, I do
But once in a while, I trip up, and I cross the line
I think of you
ฉันบอกตัวเอง บอกตัวเอง "อย่าล้ำเส้น"
และฉันก็ทำ ฉันก็ทำ
แต่เมื่อไม่นาน ฉันก็พลาดไป ฉันข้ามเส้นไป
และฉันคิดถึงคุณ


Two years, and just like that
My head still takes me back
Thought it was done, but I
Guess it’s never really over
Oh, we were such a mess
But wasn't it the best?
Thought it was done, but I
Guess it's never really over
สองแปี และมันก็เหมือน
หัวใจยังพาฉันกลับไป
คิดว่ามันจบไปแล้ว แต่ฉัน
เดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก
เรื่องของเรามันช่างวุ่นวายจริงๆ
แต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วหรอ
ฉันเดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอกJust because it's over doesn't mean it's really over
And if I think it over, maybe you'll be coming over again
And I'll have to get over you all over again
Just because it's over doesn't mean it's really over
And if I think it over, maybe you'll be coming over again
And I'll have to get over you all over again
เพียงแค่เพราะมันจบไปไม่ได้แปลว่ามันจบลงได้จริงๆหรอก
และหากฉันคิดว่ามันจบลงแล้ว บางทีคุณอาจจะเดินกลับเข้ามาอีกครั้ง
ฉันจะต้องตัดใจจากเรื่องของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพียงแค่เพราะมันจบไปไม่ได้แปลว่ามันจบลงได้จริงๆหรอก
และหากฉันคิดว่ามันจบลงแล้ว บางทีคุณอาจจะเดินกลับเข้ามาอีกครั้ง
ฉันจะต้องตัดใจจากเรื่องของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า


Thought we kissed goodbye
Thought we meant this time was the last
But I guess it's never really over
Thought we drew the line right through you and I
Can't keep going back
I guess it's never really over, yeah
แม้ว่าเราจะจูบลากันไปแล้ว
แม้เราจะคิดว่านี้เป็นครั้งสุดท้าย
แต่ฉันเดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก
แม้ว่าเราจะขีดเส้นไว้ตรงหน้าฉันกับคุณ
ไม่อาจกลับไปได้แล้ว
ฉันเดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก


Two years, and just like that
My head still takes me back
Thought it was done, but I
Guess it's never really over
สองแปี และมันก็เหมือน
หัวใจยังพาฉันกลับไป
คิดว่ามันจบไปแล้ว แต่ฉัน
เดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก


Just because it's over doesn't mean it's really over
And if I think it over, maybe you'll be coming over again
And I'll have to get over you all over again
Just because it's over doesn't mean it's really over
And if I think it over, maybe you'll be coming over again
And I'll have to get over you all over again
เพียงแค่เพราะมันจบไปไม่ได้แปลว่ามันจบลงได้จริงๆหรอก
และหากฉันคิดว่ามันจบลงแล้ว บางทีคุณอาจจะเดินกลับเข้ามาอีกครั้ง
ฉันจะต้องตัดใจจากเรื่องของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพียงแค่เพราะมันจบไปไม่ได้แปลว่ามันจบลงได้จริงๆหรอก
และหากฉันคิดว่ามันจบลงแล้ว บางทีคุณอาจจะเดินกลับเข้ามาอีกครั้ง
ฉันจะต้องตัดใจจากเรื่องของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า


Thought we kissed goodbye
Thought we meant this time was the last
But I guess it's never really over
Thought we drew the line right through you and I
Can't keep going back
I guess it's never really over
แม้ว่าเราจะจูบลากันไปแล้ว
แม้เราจะคิดว่านี้เป็นครั้งสุดท้าย
แต่ฉันเดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก
แม้ว่าเราจะขีดเส้นไว้ตรงหน้าฉันกับคุณ
ไม่อาจกลับไปได้แล้ว
ฉันเดาว่ามันไม่มีทางจบได้จริงๆหรอก2019
มิถุนายน 1, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน