แปลเพลง Changes - XXXTENTACION

'
Mmm, baby, I don't understand this
You're changing, I can't stand it
My heart can't take this damage
And the way I feel, can't stand it
Mmm, baby, I don't understand this
You're changing, I can't stand it
My heart can't take this damage
And the way I feel, can't stand it
Mmm, baby, I don't understand it
ที่รัก ผมไม่เข้าใจมันเลย
ที่คุณเปลี่ยนไป ผมรับมันไม่ไหว
หัวใจของผมรับความรุ่นแรงนี้ไม่ไหว
และสิ่งที่ผมรู้สึก ผมรับมันไม่ไหว
ที่รัก ผมไม่เข้าใจมันเลย
คุณเปลี่ยนไป ผมรับมันไม่ไหว
หัวใจของผมรับความรุนแรงนี้ไม่ไหว
และสิ่งที่ผมรู้สึก ผมรับมันไม่ไหว
ที่รัก ผมไม่เข้าใจมันเลย


Girl, you're makin' it hard for me
Girl, you're makin' it hard for me
Girl, you're makin' it hard for me
Mmm, ohh
Girl, you're makin' it hard for me
Girl, you're makin' it hard for me
Girl, you're makin' it hard for me
ที่รัก คุณทำให้เรื่องนี้มันยากเย็นกับผมMmm, baby, I don't understand this
You're changing, I can't stand it
My heart can't take this damage
And the way I feel, can't stand it
Mmm, baby, I don't understand this
You're changing, I can't stand it
My heart can't take this damage
And the way I feel, can't stand it
Mmm, baby, I don't understand this
You're changing, I can't stand it
My heart can't take this damage
And the way I feel, can't stand it
Mmm, baby, I don't understand it
ที่รัก ผมไม่เข้าใจมันเลย
ที่คุณเปลี่ยนไป ผมรับมันไม่ไหว
หัวใจของผมรับความรุ่นแรงนี้ไม่ไหว
และสิ่งที่ผมรู้สึก ผมรับมันไม่ไหว
ที่รัก ผมไม่เข้าใจมันเลย
คุณเปลี่ยนไป ผมรับมันไม่ไหว
หัวใจของผมรับความรุนแรงนี้ไม่ไหว
และสิ่งที่ผมรู้สึก ผมรับมันไม่ไหว
ที่รัก ผมไม่เข้าใจมันเลย
2018
สิงหาคม 9, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน