แปลเพลง Closure - Faime
The smell of your perfume
Starts to fade away
Drifting through the night
Searching for better days
กลิ่นน้ำหอมของคุณ
เริ่มจางหายไป
ล่องลอยไปผ่านค่ำคืน
ค้นหาวันเวลาที่ดีกว่านี้


Hoping to bring back
The feeling we had before
หวังว่าจะพามันกลับมาได้
ความรู้สึกที่เราเคยมีเมื่อก่อน


Just tell me it's over, it's over
I need to get you out of my mind
Won't lose my composure
Give me some closure
Baby, you know I'll be alright, be alright
แค่บอกผมว่ามันจบแล้ว มันจบแล้ว
ผมต้องลบคุณออกจากความคิด
เพราะไม่อยากจะเสียสติไป
ช่วยมอบบทสุดท้ายให้ผมที
ที่รัก คุณก็รู้ว่าผมจะไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรเลย


How far could we go past goodbye
If we left all the broken pieces behind
ต้องไปไกลขนาดไหนเราถึงจะก้าวผ่านคำลานี้ไปได้
ถ้าเราทิ้งทุกส่วนที่แตกสลายไว้ข้างหลัง


'Cause we both know we can't bring back
The feeling we had before
คงเพราะเราต่างรู้ว่าเราพามันกลับมาไม่ได้แล้ว
ความรู้สึกที่เราเคยมีเมื่อก่อนนั้นJust tell me it's over, it's over
I need to get you out of my mind
Won't lose my composure
Give me some closure
Baby, you know I'll be alright, be alright
แค่บอกผมว่ามันจบแล้ว เมื่อมันจบแล้ว
ผมต้องลบคุณออกจากความคิด
เพราะไม่อยากจะเสียสติไป
ช่วยมอบบทสุดท้ายให้ผมที
ที่รัก คุณก็รู้ว่าผมจะไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรเลย


Though time moves slow
When you step away, step away
(I can't fuckin' live without you)
I know it hurts
It's just a phase, just a phase
แม้เวลาจะหมุนไปอย่างเชื่องช้า
เมื่อคุณก้าวเดินจากไป
(ผมแม่งอยู่โดยไม่มีคุณไม่ได้เลย)
ผมรู้มันเจ็บปวด
มันก็แค่ช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่งเท่านั้น


Just tell me it's over, it's over
I need to get you out of my mind
Lose my composure
Give me some closure
Baby, you know I'll be alright, be alright
แค่บอกผมว่ามันจบแล้ว เมื่อมันจบแล้ว
ผมต้องลบคุณออกจากความคิด
เพราะไม่อยากจะเสียสติไป
ช่วยมอบบทสุดท้ายให้ผมที
ที่รัก คุณก็รู้ว่าผมจะไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรเลย

2019
สิงหาคม 3, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน