แปลเพลง How Do I Live - LeAnn Rimes
How do I get through one night without you?
If I had to live without you
What kind of life would that be?
ฉันจะผ่านคืนหนึ่งไปได้อย่างไงหากไม่มีคุณ
หากฉันต้องอยู่โดยไม่มีคุณ
มันจะเป็นชีวิตแบบไหนกันนะ


Oh, I, I need you in my arms, need you to hold
You're my world, my heart, my soul and if you ever leave
Baby you would take away everything good in my life
And tell me now
ฉัน ฉันต้องการคุณในอ้อมแขน อยากให้คุณโอบกอด
คุณคือโลกของฉัน คือหัวใจ จิตวิญาญาณและหากคุณทิ้งฉันไป
ที่รัก คุณก็พรากทุกอย่างที่ดีในชีวิตฉันไปด้วย
และตอนนี้บอกฉันที 


How do I live without you? I want to know
How do I breathe without you if you ever go?
How do I ever, ever survive?
How do I, how do I, oh, how do I live?
ฉันจะอยู่อย่างไงถ้าไม่มีคุณ ฉันอยากจะรู้
ฉันจะหายใจอย่างไงหากคุณจากไป
ฉันจะ ฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไง
ได้อย่างไง ฉันจะ ฉันจะอยู่อย่างไง 


Without you there'd be no sun in my sky
There would be no love in my life
There'd be no world left for me
ไม่มีคุณก็ไม่มีดวงตะวันบนฟากฟ้า
ไม่มีความรักในชีวิตของฉัน
ไม่มีโลกสำหรับฉันAnd I, baby, I don't know what I would do
I'd be lost if I lost you, if you ever leave
Baby, you would take away everything real in my life
And tell me now
และฉัน ที่รัก ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไง
ฉันคงหลงทางถ้าไม่มีคุณ หากคุณจากไป
ที่รัก คุณก็พรากเอาทุกอย่างที่จริงแท้ในชีวิตฉันไปด้วย
และตอนนี้ก็บอกฉันสิHow do I live without you? I want to know
How do I breathe without you if you ever go?
How do I ever, ever survive?
How do I, how do I, oh, how do I live?
ฉันจะอยู่อย่างไงถ้าไม่มีคุณ ฉันอยากจะรู้
ฉันจะหายใจอย่างไงหากคุณจากไป
ฉันจะ ฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไง
ได้อย่างไง ฉันจะ ฉันจะอยู่อย่างไง 


Please, tell me, baby
How do I go on if you ever leave?
Baby, you would take away everything, I need you with me
Baby, don't you know that you're everything good in my life?
And tell me now
ได้โปรด บอกฉันสิ ที่รัก
ฉันจะไปต่อได้อย่างไงหากคุณทิ้งฉันไป
ที่รัก คุณเอาทุกอย่างไปกับคุณด้วย ฉันอยากให้คุณอยู่กับฉัน
ที่รัก คุณไม่รู้หรอกว่าคุณคือทุกสิ่งที่ดีงามในชีวิตฉัน
และตอนนี้ก็บอกฉันสิ


How do I live without you? I want to know
How do I breathe without you if you ever go
How do I ever, ever survive?
How do I, how do I, oh, how do I live?
How do I live without you?
How do I live without you, baby?
How do I live?
ฉันจะอยู่อย่างไงถ้าไม่มีคุณ ฉันอยากจะรู้
ฉันจะหายใจอย่างไงหากคุณจากไป
ฉันจะ ฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไง
ได้อย่างไง ฉันจะ ฉันจะอยู่อย่างไง 
1997
สิงหาคม 21, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน