แปลเพลง Love No More - Cody Lovaas

 แปลเพลง Love No More - Cody Lovaas
No matter how close you are, no matter what you say
No matter how hard you try, this is the only way
You know it never could be like it was before
No matter how hard you try, I just can’t let you stay
ไม่ว่าคุณจะเข้ามาใกล้แค่ไหน ไม่ว่าคุณจะพูดอะไร
ไม่ว่าคุณจะพยายามากแค่ไหน นี้ก็เป็นหนทางเดียว
คุณก็รู้ว่ามันไม่มีทางเป็นเหมือนที่มันเคยเป็นแล้ว
ไม่ว่าคุณจะพยายามากแค่ไหน ผมก็ให้คุณอยู่ต่อไม่ได้หรอก


My hands are tied because we can’t get passed the same old problems that we talk about, 
we keep on talking bout
How you run my heart in circles and you think that I’ll just wait for you to come around, 
but you won’t come around
มือของผมเหนื่อยล้าเพราะเราไม่อาจผ่านปัญหาเดิมๆที่เราเจอได้เลย
เราเอาแต่พูดถึงมัน
ที่คุณทำให้หัวใจของผมวนเวียนอยู่แบบเดิมและคุณก็คิดว่าอย่างไงผมก็ต้องรอคอยแค่คุณ 
แต่คุณไม่เคยเข้ามาหาผมเลย


And I don’t want your love no more, no more
I don’t want your love no more, no more
Every day I’m hurting more and more
But I don’t want your love no more, no more
และผมไม่ต้องการความรักของคุณอีกแล้ว 
ผมไม่ต้องการความรักของคุณอีกแล้ว 
ทุกวันผมมีแต่เจ็บปวดมากขึ้น มากขึ้น
แต่ผมไม่ต้องการความรักของคุณอีกแล้ว No matter how hard I tried to not let you back in
Forgiveness is so easy when you’ve got a lot to give
And you can only take so much before there’s nothing left
And you always want, but you never want to give
ไม่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนที่จะไม่ปล่อยให้คุณกลับเข้ามาอีก
การให้อภัยก็เป็นเรื่องง่ายดายเมื่อคุณมีอะไรจะมอบให้อีกมากมาย
และคุณก็หยิบฉวยไปมากมายก่อนที่มันจะไม่มีอะไรเหลือไว้เลย
และคุณก็ต้องการเสมอ แต่คุณไม่เคยต้องการจะให้คืนมาเลย


And I know you can see all of the pain that’s gathered in my eyes when I look at you, 
when I look at you
But now I realize that all this time you had no heart so you used mine oh you used mine
และผมรู้ว่าคุณมองเห็นความเจ็บปวดในแววตาของผมเมื่อผมมองไปที่คุณ
เมื่อผมมองไปที่คุณ
แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคุณมันไม่มีหัวใจคุณเลยใช้ของผมแทน


And I don’t want your love no more, no more
I don’t want your love no more, no more
Every day I’m hurting more and more
But I don’t want your love no more, no more
และผมไม่ต้องการความรักของคุณอีกแล้ว 
ผมไม่ต้องการความรักของคุณอีกแล้ว 
ทุกวันผมมีแต่เจ็บปวดมากขึ้น มากขึ้น
แต่ผมไม่ต้องการความรักของคุณอีกแล้ว
2019
สิงหาคม 29, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน