แปลเพลง Loving Is Easy - Rex Orange County

แปลเพลง Loving Is Easy - Rex Orange County
Loving is easy
You had me fucked up
It used to be so hard to see
Yeah, loving is easy
When everything's perfect
Please don't change a single little thing for me
ความรักเป็นเรื่องง่ายดาย
คุณทำให้ผมหัวปักหัวปําเลย
มันเคยยากที่จะมองเห็น
ใช่ ความรักเป็นเรื่องง่ายดาย
เมื่อทุกอย่างสมบรูณ์แบบ
ได้โปรดอย่าเปลี่ยนแปลงแม้สิ่งเล็กน้อยที่คุณเป็นเพื่อผม


Listen, girl
When you can't even hide it
And it didn't take forever to find it
I was all on my own
Almost glad to be alone
Until love came in on time, on time
ฟังนะ สาวน้อย
เมื่อคุณไม่อาจซ่อนมันไว้ได้
และคุณมันก็ไม่ต้องใช้เวลาตลอดกาลเพื่อค้นหามัน
ผมมีทุกอย่างด้วยตัวเอง
เกือบดีใจที่ได้อยู่คนเดียวแล้ว
จนกระทั้งความรักเข้ามาทันเวลา ทันเวลา


So loving is easy
You had me fucked up
It used to be so hard to see
Yeah, loving is easy
When everything's perfect
Please don't change a single little thing for me
เพราะความรักเป็นเรื่องง่ายดาย
คุณทำให้ผมหัวปักหัวปําเลย
มันเคยยากที่จะมองเห็น
ใช่ ความรักเป็นเรื่องง่ายดาย
เมื่อทุกอย่างสมบรูณ์แบบ
ได้โปรดอย่าเปลี่ยนแปลงแม้สิ่งเล็กน้อยที่คุณเป็นเพื่อผมOh, oh
Ah, ah
Oh, oh
Ah, ah


So listen, girl
When you can't even hide it
And it didn't take forever to find it
I was all on my own
Almost glad to be alone
Until love came in on time, oh, on time
ฟังนะ สาวน้อย
เมื่อคุณไม่อาจซ่อนมันไว้ได้
และคุณมันก็ไม่ต้องใช้เวลาตลอดกาลเพื่อค้นหามัน
ผมมีทุกอย่างด้วยตัวเอง
เกือบดีใจที่ได้อยู่คนเดียวแล้ว
จนกระทั้งความรักเข้ามาทันเวลา ทันเวลา


Loving is easy
You had me fucked up
It used to be so hard to see
Yeah, loving is easy
When everything's perfect
Please don't change a single little thing for me
เพราะความรักเป็นเรื่องง่ายดาย
คุณทำให้ผมหัวปักหัวปําเลย
มันเคยยากที่จะมองเห็น
ใช่ ความรักเป็นเรื่องง่ายดาย
เมื่อทุกอย่างสมบรูณ์แบบ
ได้โปรดอย่าเปลี่ยนแปลงแม้สิ่งเล็กน้อยที่คุณเป็นเพื่อผม


Oh, oh
Ah, ah
Oh, oh
Ah, ah
2017
สิงหาคม 21, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน