แปลเพลง Slide Away - Miley Cyrus

แปลเพลง Slide Away - Miley Cyrus
Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh
Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh


Once upon a time, it was paradise
Once upon a time, I was paralyzed
Think I'm gonna miss these harbor lights
But it's time to let it go
Once upon a time, it was made for us
Woke up one day, it had turned to dust
Baby, we were found, but now we're lost
So it's time to let it go
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มันเคยเป็นที่ที่งดงาม
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ฉันเคยเอื่อยเฉื่อยไป
คิดว่าฉันคงจะคิดถึงแสงไฟจากชายฝั่งพวกนี้
แต่มันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยไปแล้ว
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มันเคยถูกสร้างมาเพื่อเรา
วันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นฝุ่นไป
ที่รัก เราเคยหามันเจอ แต่ตอนนี้เราทำมันหายไปแล้ว
เพราะงั้นมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยไปแล้ว


I want my house in the hills
Don't want the whiskey and pills
I don't give up easily
But I don't think I'm down
ฉันอยากมีบ้านที่อยู่บนภูเขา
ไม่ได้ต้องการวิสกี้และยาหรอก
ฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
แต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะยอมให้หรอกนะ


So won't you slide away?
Back to the ocean, I'll go back to the city lights
So won't you slide away?
Back to the ocean, la-la-la, you'll slide away
So won't you slide away?
Back to the ocean, I'll go back to the city lights
So won't you slide away?
Back to the ocean, la-la-la, you'll slide away
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล แล้วฉันจะกลับไปสู่แสงไฟในเมื่อง
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล คุณจะถอยออกไป
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล แล้วฉันจะกลับไปสู่แสงไฟในเมื่อง
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล คุณจะถอยออกไป
Once upon a time, it was paradise
Once upon a time, I was paralyzed
Think I'm gonna miss these harbor lights
But it's time to let it go
Once upon a time, it was made for us (For us)
Woke up one day, it had turned to dust
Baby, we were found, but now we're lost
So it's time to let it go
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มันเคยเป็นที่ที่งดงาม
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ฉันเคยเอื่อยเฉื่อยไป
คิดว่าฉันคงจะคิดถึงแสงไฟจากชายฝั่งพวกนี้
แต่มันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยไปแล้ว
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มันเคยถูกสร้างมาเพื่อเรา
วันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นฝุ่นไป
ที่รัก เราเคยหามันเจอ แต่ตอนนี้เราทำมันหายไปแล้ว
เพราะงั้นมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยไปแล้ว


Move on, we're not seventeen
I'm not who I used to be
You say that everything changed
You're right, we're grown now
ก้าวต่อไปเถอะ เราไม่ได้อายุ17แล้วนะ
ฉันไม่ใช่ใครที่ฉันเคยเป็น 
คุณบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไป
คุณพูดถูก ตอนนี้เราเติบโตขึ้นแล้ว


So won't you slide away?
Back to the ocean, I'll go back to the city lights
So won't you slide away?
Back to the ocean, la-la-la, you'll slide away
So won't you slide away?
Back to the ocean, I'll go back to the city lights
So won't you slide away?
Back to the ocean, la-la-la, you'll slide away
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล แล้วฉันจะกลับไปสู่แสงไฟในเมื่อง
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล คุณจะถอยออกไป
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล แล้วฉันจะกลับไปสู่แสงไฟในเมื่อง
เพราะงั้นทำไมคุณไม่ถอยออกไปละ
กลับไปสู่ท้องทะเล คุณจะถอยออกไป


Move on, we're not seventeen
I'm not who I used to be
You say that everything changed
You're right, we're grown now
ก้าวต่อไปเถอะ เราไม่ได้อายุ17แล้วนะ
ฉันไม่ใช่ใครที่ฉันเคยเป็น 
คุณบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไป
คุณพูดถูก ตอนนี้เราเติบโตขึ้นแล้ว
2019
สิงหาคม 23, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน