แปลเพลง Across the Universe - The Beatles

แปลเพลง Across the Universe - The Beatles
Words are flowing out like endless rain into a paper cup
They slither while they pass, they slip away across the universe
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind
Possessing and caressing me
ถ้อยคำร่วงหล่นลงสู่แก้วกระดาษเหมือนสายฝนที่ไม่มีวันสิ้นสุด
มันคลืบคลานผ่านไป มันไหลข้ามผ่านทั่วทั้งจักวาร
บ่อน้ำแห่งความโศรเศร้า คลื่นแห่งความผาสุขล่องลอยผ่านจิตใจที่ตตระหนักรู้ของผม
ครอบงำและปลอบประโลมผม


Jai Guru Deva, Om
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
จาย กูรู เดวา โอม*
ไม่สิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของผมไว้
Images of broken light which dance before me like a million eyes
They call me on and on across the universe
Thoughts meander like a restless wind inside a letter box
They tumble blindly as they make their way across the universe
จิตนาการถึงเส้นแสงนับล้านที่ตกกระทบผ่านดวงตาของผม
มันเรียกหาผมข้ามผ่านทั่วทั้งจักวารซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ปั่นหัวผมเหมือนลมที่หมุ่นวนในกล่องไปรษณีย์
มันเกลือกกลิ้งไปเพื่อหาทางที่จะข้ามจักวารของมันเอง


Jai Guru Deva, Om
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
จาย กูรู เดวา โอม
ไม่สิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของผมไว้Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears
Inciting and inviting me
Limitless undying love which shines around me like a million suns
It calls me on and on, across the universe
สำเนียงเสียงหัวเราะ ร่มเงาแห่งชีวิตก้องกังวาลกับหูที่เปิดรับของผม
ปลุกปั่นและยั่วยวนจิตใจ
ความไร้ขีดจำกัดของรักนิรันดร์ส่องแสงรอบๆผมเหมือนดวงอาทิตย์นับล้านดวง
มันเรียกหาผมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้ามผ่านทั่วทั้งจักวาร


Jai Guru Deva, Om
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
Nothing's going to change my world
จาย กูรู เดวา โอม
ไม่สิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของผมไว้


Jai Guru Deva
Jai Guru Deva
Jai Guru Deva
Jai Guru Deva
Jai Guru Deva
Jai Guru Deva
จาย กูรู เดวา โอม
ความหมายของเพลง


 เพลงนี้จอห์นแต่งขึ้นตอนที่นอนอยู่ข้างๆภรรยาคนแรกของเขา จอห์นมองดูภรรยาที่หลับไปแล้วและคิดว่าในขณะที่เธอหลับไหล เธออาจกำลังเดินทางข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างอยู่ ความคิดนี้ดังซ้ำอยู่ในหัวเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาต้องลุกจากเตียง เดินลงมาที่ชั่นล่าง และเริ่มแต่งเพลงนี้ออกมาค่ะ


Jai Guru Deva คำนี้เป็นเหมือนบทสวดค่ะ แปลได้ว่า Glory to the teacher of God แสงสว่างแห่งพระเจ้าผู้ตื่นรู้ 


 Jai Guru Deva เป็นภาษาฮินดูค่ะ Jai ก็คือ ใจ  Guru คือ กูรู  Deva คือ เทวา
1969
กันยายน 4, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน