แปลเพลง Feel Something - Landon Austin

แปลเพลง Feel Something - Landon Austin

I've seen the northern lights and sailed down all the seas
But that don't mean a thing to me
I made a little cash but I would trade it all
'Cause you're the only gold I need
ผมเห็นแสงเหนือและล่องผ่านไปแล้วทุกทะเล
แต่มันไม่มีความหมายอะไรกับผมเลย
ผมทำเงินได้นิดหน่อยแต่ผมจะยอมแลกมันทั้งหมด
เพราะคุณคือสิ่งมีค่าเดียวที่ผมต้องการ


Now I'm sleeping all day and drinking so late
I hate that this buzz always fades
So tell me what do I do if I can't have you?
'Cause all I know, all I know
ตอนนี้ผมนอนทั้งวันและดื่มหนักมาก
ผมเกลียดที่เสียงนี้จะจางหายไปเสมอ
เพราะงั้นบอกผมทีว่าผมควรทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ
เพราะทั้งหมดที่ผมรู้ ทั้งหมดที่ผมรู้


Is when I'm with you, I feel something
So I'm hoping you'll stick around
And I'm sorry I keep calling
But I really need to tell you now
'Cause with you, baby, I breathe, oh yeah
And when I rest my eyes, I see you every time
So don't tell me we're nothing
'Cause when I'm with you, I feel something
With you, I feel something
คือเมื่อผมอยู่กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
ผมหวังว่าคุณจะอยู่ใกล้ๆไว้
และผมขอโทษที่เอาแต่โทรไปหา
แต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกคุณจริงๆ
เพราะเมื่ออยู่กับคุณ ที่รัก ผมเหมือนได้หายใจ
และเมื่อผมหลับตา ทุกครั้งผมเห็นแต่คุณ
เพราะงั้นอย่าบอกผมว่าเรื่องเราไม่มีค่าอะไรเลย
เพราะเมื่อผมอยู่กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่างAnd I've been doing things I know I shouldn't do
But nothing seems to get me right
I even told myself, baby, that I'd quit you
But what I'd give for one more high
และผมทำในสิ่งที่ผมรู้ว่าไม่ควรจะทำ
แต่ดูเหมือนไม่มีอะไรจะทำให้ผมดีขึ้น
ผมเคยบอกตัวเองแล้ว ที่รัก ว่าผมควรตัดใจจากคุณ
แต่ผมจะต้องทำอย่างไงเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นได้อีกครั้ง


Now I'm sleeping all day and drinking so late
I hate that this buzz always fades
So tell me what do I do if I can't have you?
'Cause all I know, all I know
ตอนนี้ผมนอนทั้งวันและดื่มหนักมาก
ผมเกลียดที่เสียงนี้จะจางหายไปเสมอ
เพราะงั้นบอกผมทีว่าผมควรทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ
เพราะทั้งหมดที่ผมรู้ ทั้งหมดที่ผมรู้


Is when I'm with you, I feel something
So I'm hoping you'll stick around
And I'm sorry I keep calling
But I really need to tell you now
'Cause with you, baby, I breathe, oh yeah
And when I rest my eyes, I see you every time
So don't tell me we're nothing
'Cause when I'm with you, I feel something
With you, I feel something
คือเมื่อผมอยู่กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
ผมหวังว่าคุณจะอยู่ใกล้ๆไว้
และผมขอโทรที่เอาแต่โทรไปหา
แต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกคุณจริงๆ
เพราะเมื่ออยู่กับคุณ ที่รัก ผมเหมือนได้หายใจ
และเมื่อผมหลับตา ทุกครั้งผมเห็นแต่คุณ
เพราะงั้นอย่าบอกผมว่าเรื่องเราไม่มีค่าอะไรเลย
เพราะเมื่อผมอยู่กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง


Maybe I think too much
Oh yeah, maybe I think too much
But I've been wondering why I haven't known
When I'm without you but still I want you, oh yeah
Maybe I think too much
Oh yeah, maybe I think too much
But I've been wondering why I haven't known
When I'm without you
บางทีผมอาจคิดมากไป
ใช่ บางทีผมอาจคิดมากไป
แต่ผมสงสัยจริงๆว่าทำไมผมไม่รู้สักที
เมื่อผมไม่มีคุณแล้วแต่ทำไมผมยังต้องการคุณ
บางทีผมอาจคิดมากไป
ใช่ บางทีผมอาจคิดมากไป
แต่ผมสงสัยจริงๆว่าทำไมผมไม่รู้สักที
เมื่อผมไม่มีคุณแล้ว


'Cause when I'm with you I feel something
So I'm hoping you'll stick around
And I'm sorry I keep calling
But I really need to tell you now
'Cause with you baby I breathe, oh yeah
And when I rest my eyes, I see you every time
So don't tell me we're nothing
'Cause when I'm with you, I feel something
With you, I feel something
คือเมื่อผมอยู่กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
ผมหวังว่าคุณจะอยู่ใกล้ๆไว้
และผมขอโทรที่เอาแต่โทรไปหา
แต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกคุณจริงๆ
เพราะเมื่ออยู่กับคุณ ที่รัก ผมเหมือนได้หายใจ
และเมื่อผมหลับตา ทุกครั้งผมเห็นแต่คุณ
เพราะงั้นอย่าบอกผมว่าเรื่องเราไม่มีค่าอะไรเลย
เพราะเมื่อผมอยู่กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง


Maybe I think too much
Maybe I think too much
But baby don't tell me we're nothing
But I've been wondering why I haven't known
'Cause when I'm with you, I feel something
With you, I feel something
บางทีผมอาจคิดมากไป
ใช่ บางทีผมอาจคิดมากไป
ที่รัก อย่าบอกผมว่าเรื่องเราไม่มีค่าอะไรเลย
เพราะเมื่อผมอยู่กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
กับคุณ ผมรู้สึกบางอย่าง
2019
กันยายน 18, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน