แปลเพลง Grow As We Go - Ben Platt

แปลเพลง Grow As We Go - Ben Platt
You say there's so much you don’t know
You need to go and find yourself
You say you'd rather be alone
'Cause you think you won’t find it tied to someone else
คุณบอกว่ามีหลายอย่างที่คุณไม่รู้
คุณจะต้องไปเพื่อค้นหาตัวเอง
คุณบอกว่าคุณสมควรอยู่คนเดียว
เพราะคุณคิดว่าคุณจะไม่พบผมถูกผูกไว้กับใครคนอื่น


Ooo, who said it's true
That the growing only happens on your own?
They don't know me and you
ใครมันว่ามันจริงกันละ
ว่าการเติบโตเกิดขึ้นเพียงแค่กับตัวคุณคนเดียวหรอ
พวกเขาไม่รู้จักผมกับคุณ


I don't think you have to leave
If to change is what you need
You can change right next to me
When you're high, I'll take the lows
You can ebb and I can flow
And we'll take it slow
And grow as we go
Grow as we go
ผมไม่คิดว่าคุณจะต้องจากไปหรอก
หากการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่คุณต้องการ
คุณเปลี่ยนมันข้างๆผมก็ได้นะ
เมื่อคุณมีความสุข ผมจะรับความทุกข์ไว้
เมื่อคุณรู้สึกแย่ ผมจะทำให้มันลื่นไหลไป
และเราจะทำมันอย่างช้าๆ
และเติบโตอย่างที่เราเป็น
เติบโตอย่างที่เราเป็นYou won't be the only one
I am unfinished, I’ve got so much left to learn
I don’t know how this river runs
But I'd like the company through every twist and turn
คุณไม่ใช่คนเดียวหรอกนะ
ผมเองก็ยังทำมันไม่สำเร็จ ผมมีอะไรมากมายให้เรียนรู้
ผมไม่รู้ว่าแมาน้ำสายนี้จะไหลไปทางไหน
แต่ผมอยากจะร่วมผ่านทุกการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน


Ooh, who said it’s true
That the growing only happens on your own?
They don't know me and you
ใครมันว่ามันจริงกันละ
ว่าการเติบโตเกิดขึ้นเพียงแค่กับตัวคุณคนเดียวหรอ
พวกเขาไม่รู้จักผมกับคุณ


You don't ever have to leave
If to change is what you need
You can change right next to me
When you're high, I’ll take the lows
You can ebb and I can flow
And we'll take it slow
And grow as we go
Grow as we go
Grow as we go
Grow as we go
คุณไม่ต้อวจากไปหรอกนะ
หากการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่คุณต้องการ
คุณเปลี่ยนมันข้างๆผมก็ได้นะ
เมื่อคุณมีความสุข ผมจะรับความทุกข์ไว้
เมื่อคุณรู้สึกแย่ ผมจะทำให้มันลื่นไหลไป
และเราจะทำมันใอย่างช้าๆ
และเติบโตอย่างที่เราเป็น
เติบโตอย่างที่เราเป็น


I don't know who we'll become
I can't promise it's not written in the stars
But I believe that when it's done
We're gonna see that it was better
That we grew up together
ผมไม่รู้หรอกว่าเราจะกลายเป็นใคร
ผมสัญญาไม่ได้หรอก มันไม่ได้ถูกกำหมดไว้ด้วยดวงดาวนี้
แต่ผมเชื่อว่าเมื่อมันจบลง
เราจะเห็นมันได้ดีกว่านี้
เมื่อเราเติบโตขึ้นด้วยกัน


Tell me you don't wanna leave
'Cause if change is what you need
You can change right next to me
When you're high, I'll take the lows
You can ebb and I can flow
We'll take it slow
And grow as we go
Grow as we go
Grow as we go
Grow as we go
บอกผมสิว่าคุณไม่อยากจะจากไป
หากการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่คุณต้องการ
คุณเปลี่ยนมันข้างๆผมก็ได้นะ
เมื่อคุณมีความสุข ผมจะรับความทุกข์ไว้
เมื่อคุณรู้สึกแย่ ผมจะทำให้มันลื่นไหลไป
และเราจะทำมันใอย่างช้าๆ
และเติบโตอย่างที่เราเป็น
เติบโตอย่างที่เราเป็น
2019
กันยายน 21, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน