แปลเพลง I Really Wish I Hated You ​​- blink-182

แปลเพลง I Really Wish I Hated You ​​- blink-182
I don't really like myself without you
Every song I sing is still about you
Save me from myself the way you used to
’Cause I don't really like myself without you
I really wish I hated you
ผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ทุกเพลงที่ผมร้องยังเกี่ยวกับคุณ
ช่วยผมไว้จากตัวเองอย่างที่คุณเคยทำ
เพราะผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ


A little drunk, waiting on your phone call
A little numb, maybe I can't feel at all
You stitch me up but you can’t stop me bleeding out
I'm better when I'm broken
ดื่มนิดหน่อย รอคอยให้คุณโทรมา
มึนนิดหน่อย บางทีผมอาจไม่รู้สึกอะไรเลย
คุณอาจจะเย็บแผลผมติดกันได้แต่คุณทำให้เลือดผมหยุดไหลไม่ได้หรอก
ผมรู้สึกดีกว่าตอนผมแตกสลายน่ะ


I love you, but I hate you when you're with someone else
And I want you wrapped around me, but I don't trust myself
I drove by your house, but you don't live there anymore
ผมรักคุณแต่ผมเกลียดคุณตอนที่คุณอยู่กับตนอื่น
และผมอยากให้คุณโอบกอดผมไว้แต่ผมไม่เชื่อในตัวเองเลย
ผมขับรถไปบ้านของคุณ แต่คุณไม่ได้อยู่ที่นั้นอีกแล้ว


'Cause I don't really like myself without you
Every song I sing is still about you
Save me from myself the way you used to
’Cause I don’t really like myself without you
I really wish I hated you right now
Won't you say something?
Won’t you say something?
I really wish I hated you
Won't you say something?
Won't you say something?
I really wish I hated you
ผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ทุกเพลงที่ผมร้องยังเกี่ยวกับคุณ
ช่วยผมไว้จากตัวเองอย่างที่คุณเคยทำ
เพราะผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้ตอนนี้เลย
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆThe sun is out, I'm dying in the daytime
I think about the future that we left behind
I drank it all, but I can’t shake you from my mind
Now every window's broken
ดวงอาทิตย์โผล่มาแล้ว ผมเหมือนจะตายในกลางวันนี้
ผมคิดถึงอนาคตที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง
ผมดื่มมันทุกอย่าง แต่มันสลัดคุณออกจากใจไม่ได้เลย
ตอนนี้กระจกทุกบานแตกหมดแล้ว


I love you, but I hate you when you're with someone else
And I want you wrapped around me, but I don't trust myself
I drove by your house, but you don't live there anymore
ผมรักคุณแต่ผมเกลียดคุณตอนที่คุณอยู่กับตนอื่น
และผมอยากให้คุณโอบกอดผมไว้แต่ผมไม่เชื่อในตัวเองเลย
ผมขับรถไปบ้านของคุณ แต่คุณไม่ได้อยู่ที่นั้นอีกแล้ว


'Cause I don't really like myself without you
Every song I sing is still about you
Save me from myself the way you used to
'Cause I don't really like myself without you
I really wish I hated you right now
Won't you say something?
Won't you say something?
I really wish I hated you
Won't you say something?
Won't you say something?
I really wish I hated you
ผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ทุกเพลงที่ผมร้องยังเกี่ยวกับคุณ
ช่วยผมไว้จากตัวเองอย่างที่คุณเคยทำ
เพราะผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้ตอนนี้เลย
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ


I can see that you've had enough
I can see that you're giving up on me
I can see that your hands are up
I can see that you're giving up on me
I hate the way that you're better off, better off
I numb the pain but it never stops, never stops
Wish I could say that I'm better off, better off now
ผมเห็นได้เลยว่าคุณทนไม่ไหวแล้ว
ผมเห็นได้เลยว่าคุณยอมแพ้ในตัวผมแล้ว
ผมเห็นได้เลยว่าคุณยกมือขึ้นแล้ว
ผมเห็นได้เลยว่าคุณยอมแพ้ในตัวผมแล้ว
ผมเกลียดที่คุณทำใจได้ดีกว่า ไปได้ดีกว่า
ผมชาเพราะความเจ็บปวดแต่ผมไม่มีวันหยุด ไม่มีวันหยุด
หวังว่าผมจะพูดได้ว่า ผมไปได้ดี ตอนนี้ผมไปได้ดีแล้ว


But I don't really like myself without you
Every song I sing is still about you
Save me from myself the way you used to
'Cause I don't really like myself without you
I really wish I hated you right now
Won't you say something?
Won't you say something?
I really wish I hated you
Won't you say something?
Won't you say something?
I really wish I hated you
ผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ทุกเพลงที่ผมร้องยังเกี่ยวกับคุณ
ช่วยผมไว้จากตัวเองอย่างที่คุณเคยทำ
เพราะผมไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆตอนไม่มีคุณ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้ตอนนี้เลย
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ


Won't you say something?
Won't you say something?
I really wish I hated you
Won't you say something?
Won't you say something?
I really wish I hated you
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ทำไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างละ
ผมหวังว่าผมจะเกลียดคุณได้จริงๆ
2019
กันยายน 19, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน