แปลเพลง If We Never Met - JOHN.k

แปลเพลง If We Never Met - JOHN.k

If we never met
I'd be drunk, waking up in someone else’s bed
I'd be lost in a crowded room of fake friends
I wouldn't even know what love is
If we never met
หากเราไม่เคยพบกัน
ผมคงเอาแต่ดื่มแล้วก็ตื่นมาบนเตียงของใครคนอื่น
ผมคงหลงไปในห้องที่เต็มไปด้วยเพื่อนจอมปลอม
ผมคงไม่ได้รู้ว่ารักคืออะไร
หากเราไม่เคยเจอกัน


What if I never started singing?
What if you never told your family you were leaving?
When you felt the pressure
There’s a million different reasons
We shouldn't be together
But when I put it all together
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่เริ่มร้องเพลง
และหากคุณไม่เคยบอกครอบครัวว่าคุณจะจากมาละ
เมื่อคุณรู้สึกกดดัน
มันมีเหตุผลที่แตกต่างไปนับล้านข้อ
ที่อาจทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่เมื่อผมรวมมันเข้าด้วยกันแล้ว


It all comes back to you, you, you
I love it when the only light is me, you, and the moon
And baby, when I close my eyes, I'm thinkin' about...
ทุกอย่างมันก็หวนกลับไปสู่คุณ คุณ คุณ
ผมชอบที่มันมีแค่ผม คุณ และแสงสว่างของดวงจันทร์
และที่รัก เมื่อผมหลับตา ผมคิดว่าIf we never met
I'd be drunk, waking up in someone else's bed
I'd be lost in a crowded room of fake friends
I wouldn't even know what love is
If we never met
หากเราไม่เคยพบกัน
ผมคงเอาแต่ดื่มแล้วก็ตื่นมาบนเตียงของใครคนอื่น
ผมคงหลงไปในห้องที่เต็มไปด้วยเพื่อนจอมปลอม
ผมคงไม่ได้รู้ว่ารักคืออะไร
หากเราไม่เคยเจอกัน


What if I never left Nashville?
What if you never called me back when I asked you?
Somethin’ stupid ’bout the weather
It all happened for a reason
'Cause you put me back together
But when I put it all together
หากผมไม่ได้จากเมื่อง Nashvilleมาละ
และหากคุณไม่ได้โทรกลับมาตามที่ผมขอละ
บางอย่างเกียวกับสภาพอากาศบ้าๆนั้น
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลหนึ่ง
เพราะคุณรวบรวมผมเข้าด้วยกัน
ตอนที่ผมรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน


It all comes back to you, you, you
I love it when the only light is me, you, and the moon
And baby, when I close my eyes, I’m thinkin' about...
ทุกอย่างมันก็หวนกลับไปสู่คุณ คุณ คุณ
ผมชอบที่มันมีแค่ผม คุณ และแสงสว่างของดวงจันทร์
และที่รัก เมื่อผมหลับตา ผมคิดว่า


If we never met
I'd be drunk, waking up in someone else's bed
I’d be lost in a crowded room of fake friends
I wouldn't even know what love is
If we never met
หากเราไม่เคยพบกัน
ผมคงเอาแต่ดื่มแล้วก็ตื่นมาบนเตียงของใครคนอื่น
ผมคงหลงไปในห้องที่เต็มไปด้วยเพื่อนจอมปลอม
ผมคงไม่ได้รู้ว่ารักคืออะไร
หากเราไม่เคยเจอกัน
2019
กันยายน 18, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน