แปลเพลง Kill My Mind - Louis Tomlinson

แปลเพลง Kill My Mind - Louis Tomlinson
You're a nightmare on the dancefloor
And you hate me, and I want more
You're a total distraction
While I'm waiting for your reaction
คุณเป็นเหมือนฝันร้ายที่เต้นอยู่
และคุณเกลียดผม แต่ผมต้องการมากกว่านั้น
คุณช่างรบกวนจิตใจจริงๆ
ตอนผมรอคอยการตอบรับของคุณ


The devil in my brain
Whispering my name
I can hear it sayin', "Ah, ah, ah"
I can ease the pain
Just a little taste babe
And ya won't let go of your hold on me
ปีศาจในหัวผม
กระซิบชื่อของผม
ผมได้ยินมันพูดว่า "Ah, ah, ah"
แล้วผมก็บรรเทาความเจ็บปวดลงได้บ้าง
ด้วยรสสัมผัสเพียงนิดเดียวที่รัก
และคุณจะลืมผมไม่ลงเลย


You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
คุณทำผมสติหลุดไปเลย
พาร่างกายผมกลับสู่ชีวิต
และผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ
คุณทำผมสติหลุดไปเลย
พาร่างกายผมกลับสู่ชีวิต
และผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ


Kept me living
From the last time
From a prison of a past life
On a mission just to feel like
When you kissed me for the last time
ทำให้ผมยังอยู่ต่อไป
จากช่วงเวลาครั้งนั้น
จากยาพิษของช่วงชีวิตในอดีต
เมื่อคุณจูบผมครั้งล่าสุดนั้น 


The devil in my brain
Whispering my name
I can hear it sayin', "Ah, ah, ah"
I can ease the pain
Just a little taste babe
And ya won't let go of your hold on me
ปีศาจในหัวผม
กระซิบชื่อของผม
ผมได้ยินมันพูดว่า "Ah, ah, ah"
แล้วผมก็บรรเทาความเจ็บปวดลงได้บ้าง
ด้วยรสสัมผัสเพียงนิดเดียวที่รัก
และคุณจะลืมผมไม่ลงเลยYou kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
คุณทำผมสติหลุดไปเลย
พาร่างกายผมกลับสู่ชีวิต
และผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ
คุณทำผมสติหลุดไปเลย
พาร่างกายผมกลับสู่ชีวิต
และผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ


Kill my, kill my, kill my
Kill my, kill my, kill my
Kill my, kill my, kill my
Kill my, kill my, kill myYou kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
คุณทำผมสติหลุดไปเลย
พาร่างกายผมกลับสู่ชีวิต
และผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ
คุณทำผมสติหลุดไปเลย
พาร่างกายผมกลับสู่ชีวิต
และผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงถ้าไม่มีคุณ
2019
กันยายน 6, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน