แปลเพลง One of Us - Liam Gallagher

แปลเพลง One of Us - Liam Gallagher

Hey kid, did you know?
Today 16 years ago
It was you and I for the last time
You angrily said
With a smoke ring 'round your heads
You would see me on the other side
เฮ้ เด็กๆ พวกนายรู้มั้ย
วันนี้เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
มันคือนายกับฉันในครั้งสุดท้ายนั้น 
นายพูดมาอย่างเกรี้ยวกราด
พร้อมกับควันวงแหนวที่ลอยเต็มหัว
นายคงเห็นฉันยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามไปแล้วสินะ


C'mon, I know you want more
C'mon and open your door
After it all you'll find out
You were always one of us
Act like you don't remember
You said we'd live forever
Who do you think you're kidding?
You were only one of us
In time
มาเถอะ ฉันรู้นายต้องการมากกว่านี้
มาเถอะ เปิดประตูนั้นเถอะ
หลังจากทุกอย่างนายจะเห็นเอง
ว่านายเป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอ
ทำเป็นเหมือนว่านายจำไม่ได้แล้ว
นายบอกเองนี้ว่าเราจะ 'อยู่ตลอดกาล'
นี้นายกำลังล้อเล่นกับใครอยู่น่ะ
นายเป็นส่วนหนึ่งของเรา
ทุกช่วงเวลา


When you come to mind
Disappear a thousand times
Keep me hanging on to the old life
Well, I've gotta go
Maybe see you down the road
Won't you tell the kid I said goodbye
เมื่อเรื่องของนายเข้ามาในหัวฉัน 
เลือนหายไปกับช่วงเวลามากมาย
ทำให้ฉันคิดถึงช่วงชีวิตเก่าๆ
เอาละ ฉันจะต้องไปต่อแล้ว
บางทีฉันอาจจะเจอนายที่ถนนนั้น
ฝากคำลาของฉันให้พวกเด็กๆด้วย


C'mon, I know you want more
C'mon and open your door
After it all you'll find out
You were always one of us
Act like you don't remember
You said we'd live forever
End up at the beginning
You were only one of us
In time
มาเถอะ ฉันรู้นายต้องการมากกว่านี้
มาเถอะ เปิดประตูนั้นเถอะ
หลังจากทุกอย่างนายจะเห็นเอง
ว่านายเป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอ
ทำเป็นเหมือนว่านายจำไม่ได้แล้ว
นายบอกเองนี้ว่าเราจะ 'อยู่ตลอดกาล'
นี้นายกำลังล้อเล่นกับใครอยู่น่ะ
นายเป็นส่วนหนึ่งของเรา
ทุกช่วงเวลาC'mon, I know you want more
C'mon and open your door
After it all you'll find out
You were always one of us
Act like you don't remember
You said we'd live forever
End up at the beginning
You were only one of us
In time
มาเถอะ ฉันรู้นายต้องการมากกว่านี้
มาเถอะ เปิดประตูนั้นเถอะ
หลังจากทุกอย่างนายจะเห็นเอง
ว่านายเป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอ
ทำเป็นเหมือนว่านายจำไม่ได้แล้ว
นายบอกเองนี้ว่าเราจะ 'อยู่ตลอดกาล'
นี้นายกำลังล้อเล่นกับใครอยู่น่ะ
นายเป็นส่วนหนึ่งของเรา
ทุกช่วงเวลา


(It's a shame, a shame)
(We thought you'd change, my friend)
(But you were always one of us)
(It's a shame, a shame)
(We thought you'd change, my friend)
(But you were always one of us)
(มันช่างน่าละอาย น่าละอาย)
(เราคิดว่านายจะเปลี่ยนไปบ้าง เพื่อนเอ๋ย)
(แต่นายก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอ)
(มันช่างน่าละอาย น่าละอาย)
(เราคิดว่านายจะเปลี่ยนไปบ้าง เพื่อนเอ๋ย)
(แต่นายก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอ)
ความหมายของเพลง


 ดูจากMVและเนื้อเพลงแล้ว เพลงนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะ นอกจากข้อความที่เลี่ยมเอาไว้ง้อโนลพี่ชายของเขาเอง

2019
กันยายน 6, 2562
0

ความคิดเห็น

หาด้วย Google

หาเพลง/ศิลปิน